« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b): "Přestavba objektu s částečnou změnou užívání"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-434283.pdf
1/2
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18,CZ-115 68
tel.: +420 221 097 247,fax: +420 222 232 469
posta@praha1.cz,www.praha1.cz
IČ: 00063410,DIČ: CZ00063410
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad
<br> Č.j.:UMCP1 550100/2021
<br>
<br>
Spis.Zn.Za správnost vyhotovení: / tel: Datum
S UMCP1/434283/2021/VÝS-Hm-2/1338 Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX / XXX XXX XXX XX.XX.XXXX
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 1,stavební úřad,jako správní orgán příslušný dle ust.§ 4 vyhl.č.55/2000 Sb.<,>
hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zahajuje řízení o odstranění
stavby podle § 129 odst.1 písm.b) stavebního zákona:
<br> "Přestavba objektu s částečnou změnou užívání"
Praha 1,Nové Město č.p.1338,Krakovská 10
<br>
<br> na pozemku parc.č.2231 v katastrálním území Nové Město,jejímž vlastníkem je
<br> Rightsound Consulting s.r.o <.>,IČO 02584395,Krakovská 1338/10,110 00 Praha 1-Nové Město <,>
kterou zastupuje:
<br> CEDE Studio,s.r.o <.>,IČO 26764822,Ing.XXXXXX XXXXXXX,Mašínova XXX/XX,Praha X-Kobylisy <,>
XXX XX Praha 82
<br> (dále jen "vlastník")
<br> Popis:
<br> - Stavební úpravy celého objektu s částečnou změnou v užívání,a to: v 1.PP a 1.NP sklepy a obchodní
jednotky na restauraci se zázemím,v 2.NP dvě bytové jednotky na osm hotelových pokojů,v 7.NP
půdní prostory a sklady na dvě bytové jednotky.V 3.NP – 6.NP zůstává původní využití,a to:
bytové jednotky dvě na patře <.>
<br> Stavební úřad z vlastního podnětu a na základě podané žádosti o dodatečné povolení stavby s odkazem na
ustanovení § 133 stavebního zákona provedl dne 8.9.2021 kontrolní prohlídku stavby,kde byly
provedeny stavební úpravy.Na kontrolní prohlídce bylo zjištěno,že stavba bytový dům s č.p.1338
obsahuje stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/4968609

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz