« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby AGPI Písek, a. s., provozující zařízení "Vajax Písek". č. 772/2021 vyvěšeno dne: 14.10.2021 Datum sejmutí: 14.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále XXX XXXXXXX úřad) <,>
<br> jako příslušný úřad podle § XX písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
<br> o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),v platném
znění,zveřejňuje,podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci,informaci o možnosti nahlédnout
<br> do rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 103278/2021 ze dne 20.09.2021,které provozuje
právnická osoba AGPI Písek,a.s <.>,se sídlem Vrcovice 64,397 01 Písek,IČO: 117 08 441 (dále i provozovatel)
<br> v zařízení „Vajax Písek“ <.>
<br>
Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v době úředních hodin,a to na odboru životního prostředí <,>
<br> zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy Němcové 49/3,číslo dveří 233 – Ing.XXXXXX XXXX,oddělení IPPC
a EIA <.>
<br>
Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.3 zákona o integrované prevenci je,v souladu s ustanovením § 13 odst.9
<br> zákona o integrované prevenci,stále zveřejněno prostřednictvím informačního systému integrované prevence
<br> na internetové adrese: http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br>
Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační,o zveřejnění informace o možnosti
nahlédnout do rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraj,a to po dobu 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Naše č.j.: KUJCK 113886/2021
<br>
Sp.zn.: OZZL 34795/2021/mipi SS
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX Odbor kancelář ředitele
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4968584


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz