« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – návrh opatření obecné povahy – Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-10-13 - VV - Mestanska_nOOP
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/00347391/2021/5 VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0503828/2021/HOD TEL./E-MAIL: 542 174 756/hodacova.lada@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně
<br> přístupná účelová komunikace NN930,ulice Měšťanská,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
<br> obdržel dne 01.07.2021,doplněný dne 12.08.2021,návrh místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci NN930,ulice Měšťanská,Brno,podaný
<br> společností Gefab CS,spol.s.r.o <.>,IČO: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno,na základě zplnomocnění
<br> statutárním městem Brno,městská část Brno – Tuřany,se sídlem Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno <,>
<br> formou výkresu č.1,obsah výkresu: „Situace dopravně-inženýrských opatření“,název stavby:
<br> „Doplnění specifikace parkoviště na ul.Měšťanská,ul.Měšťanská,Brno – Tuřany“,číslo zakázky:
<br> „202/2021“,datum: „06/2021“,formát: 1 x A4“,účel: „RDS“,zpracovaného společností Gefab CS <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno <.>
<br>
<br> MMB dne 01.09.2021 předal dotčenému orgánu POLICII ČESKÉ REPUBLIKY,Městské ředitelství
<br> policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní inženýrství,Kounicova 24,611 32
<br> Brno,návrh stanovení místní úpravy...
2021-10-13 - VV - Mestanska_nOOP-mapa
N
<br> N
<br>
<br> 9
<br> 3
<br> 0
<br> LEGENDA
<br> SITUACE TDZ
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> XXX/XXXX
<br> XX/XXXX
<br> 1x A4
<br> -
<br> 1
RDS

Načteno

edesky.cz/d/4968139

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz