« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Odbor výstavby Městského úřadu Třebíč – Informace o podání návrhu na uzavření Dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odbor výstavby Městského úřadu Třebíč – Informace o podání návrhu na uzavření Dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
<br> ř i" C Odbor výstavby
<br> O.<.>.<.> _| 0 U"
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br> Spis č.: OV/11829/2021 V Třebíči dne 29.09.2021 Cj.: OV 76556/21 — SPlS 11629/2021/Pr
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX TELEFON: XXX XXXXXX E-MAIL: jan.prasek©trebic.cz
<br> INFORMACE
<br> o PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ DODATKU č.3 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> podle 5 78 a) odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon")
<br> Dne 24.9.2021 podala společnost MOAGRO,a.s <.>,Račerovicka č.p.920,Podklášteří,674 01 Třebíč 1 návrh na uzavření dodatku č.3 veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby
<br> Stavba silážního žlabu a skladovací jímky a areálu Družstva vlastníků půdy Ametyst,středisko Smrk
<br> na pozemku: pozemková parcela čislo 316/13 V katastrálním území Smrk na Moravě <.>
<br> !mšagsšzt vka—ír; tmm-f -.;zíanswtmvm
<br> Č„Jčíffal
<br> ng.XXX XXXXXX
<br> úředník odboru Výstavby
<br> Obdrží: Obec Smrk,Smrk č.p.30,675 O1 Vladislav
<br> Datová schránka: MOAGRO,a.s <.>,Rečerovická č.p.920,Podklášteří,674 01 Třebíč 1,DS: PO,gStrfíd
<br> Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů <.>
<br> SŽ 10.020014
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/4951289

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz