« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající
se uplatnění osvobození podle § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku XXXX
<br>
<br> Upozorňujeme poplatníky,že na zdaňovací období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození
podle § 4 odst.1 písm.k) zákona č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitých věcí,ve znění od
X.1.2020.Osvobození podle § 4 odst.1 písm.k) zákona č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitých
věcí,ve znění do XX.12.2019,podle kterého se osvobozovaly pozemky remízků,hájů
a větrolamů a mezí na orné půdě,trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch,které
nelze žádným způsobem využívat,nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
a poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k XXXX z nemovitých věcí <.>
<br> V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ u pozemků remízků,hájů <,>
větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech,pokud nesplňují definici
krajinných prvků (skupina dřevin,stromořadí,travnatá údolnice,mez,příkop,mokřad)
a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále
jen „LPIS“)
a u pozemků ostatních ploch,které nelze žádným způsobem využívat,pokud se nejedná
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce,které nejsou užívány k podnikání <,>
na kterých se nachází příkop,mokřad,močál,bažina,skalní útvar,rokle nebo strž <.>
Z výše uvedeného tedy vyplývá,že pokud remízky,háje,větrolamy a meze nebudou
v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31.12.2021 zaevidovány jako
skupina dřevin,stromořadí,travnatá údolnice nebo mez,nebudou splněny podmínky
pro osvobození pozemků dle § 4 odst.1 písm.k) bodu 2 zákona o XXXX z nemovitých věcí
a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
nárok na jejich osvobození <.>
Obdobně je tomu i v případě pozemků ostatních ploch,které nelze žádným způsobem
využívat.Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle § 4 odst.1
písm.k...

Načteno

edesky.cz/d/4943914

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz