« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Oznámení – Zahájení územního řízení o odstranění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-09-27 - VV-zahájení ÚŘ stav. úpravy NN
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/2725/2021/Mih
<br> MČBT/3754/2021
<br> V Brně dne: 27.9.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> EG.D,a.s <.>
<br> Lidická č.p.1873/36
<br> 602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br>
<br> Společnost EG.D,a.s <.>,IČ 280 85 400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost PROSIG,s.r.o <.>,XXX XXXXX XXXXX,IČ XXX XX XXX,Hviezdoslavova
<br> č.p.1359/53,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 16.4.2021
<br> I.žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
<br> "Brno,Karkulínova,Přichystalova,stavební úpravy NN"
<br> na pozemcích parc.č.37/1,38/1,41/3,44/1,46,47,48,49,50,51,52/1,52/3,53,55,57,59,61,63,65 <,>
<br> 67,69,72,75,77,78,79/1,81,82,83,84,85,86,87,88,90,93,95,97,99,101,102,103,105,106/1 <,>
<br> 107,108/1,741/1,742,745/9,4069,4071,4072/2,4076,4077,4078,4079,4086 a 4088 v katastrálním
<br> území Tuřany.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o stavební obnovu distribuční sítě VN a NN v ulicích Karkulínově,Farského,Vítězné a
<br> Přichystalově <.>
<br> Nové zemní kabely VN budou vyvedeny z rozvaděče VN stávající trafostanice „TS 3107 Hanácká“ <.>
<br> Budou vedeny ve stávající trase v souběhu s vyměněnými zemními kabely NN,přes komunikaci ulice
<br> Karkulínovy,a ukončí se napojením na stávající zemní kabely VN v místě křižovatky ulic Hanácké a
<br> Karkulínovy.S kabely VN budou vedeny i HDPE trubky pro případné sdělovací vedení <.>
<br> Stávající zemní kabelové vedení NN,vedené z trafostanice „TS 3107 Hanácká“ bude nahrazeno novými
<br> zemními kabely NN 5x NAYY-J 4x240 a 2x NAYY-J 4x150,které budou vedeny ve stávající trase
<br> kolem sokolovny na ulici Karkulínovu.Nové zemní kabely NN 5x NAYY-J 4x240 budou ukončeny
...

Načteno

edesky.cz/d/4933185

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz