« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 163, Tyršova, občerstvení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu prostor, č. p. 163, občerstvení.pdf
MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
IČO: 002 31 401
<br>
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 787/2021
<br>
VYŘIZUJE: OSM
<br> DATUM: 24.09.2021
<br> Záměr města Benešov
na pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 30,44 m2 v č.p.163
(budova je součástí pozemku parc.č.121 v k.ú.Benešov u Prahy),Tyršova ulice <,>
<br> Benešov,pro Simonu Cermanovou,se sídlem Bezručova 1271,Benešov <,>
IČO 679 42 717,za účelem provozování rychlého občerstvení
<br> Město Benešov v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňuje
záměr na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 30,44 m2 v č.p.163 (budova je součástí
pozemku parc.č.121 v k.ú.Benešov u Prahy),Tyršova ulice,Benešov,pro Simonu Cermanovou <,>
se sídlem Bezručova 1271,Benešov,IČO 679 42 717,za účelem provozování rychlého občerstvení
<br>
Podmínky pronájmu:
<br>  celková výměra pronajímaných prostor v č.p.163 činí 30,44 m2
<br>  nájemné za pronájem prostor činí 48.000 Kč/rok (osvobozeno od platby DPH)
<br>  doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2023
<br>  paušální platba za odběr elektřiny činí 7.000 Kč/měsíc + DPH,paušální platba za vodné,stočné
a srážkovou vodu činí 3.250 Kč/měsíc + DPH,záloha na vytápění a ohřev vody
činí 1.000 Kč/měsíc + DPH (skutečné náklady za vytápění budou po ročním vyúčtování uhra-
zeny podle skutečné spotřeby)
<br>  podmínka: složení jistoty ve výši 3 měsíčních nájmů
<br>
Lhůta pro vyjádření ke zveřejněnému záměru je do 11.10.2021 <.>
Bližší informace na tel.312 821 123
<br>
Upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru není veřejným příslibem podle § 1732 zákona č.89/2012 Sb <.>,ob-
čanský zákoník či veřejnou nabídkou podle § 1780 téhož zákona,nejedná se XXX o veřejnou zakázku podle zvlášt-
ního zákona <.>
Dále upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru,spolu s rozhodnutím příslušného orgánu města o násled-
ném majetkoprávním jednání,jsou pouze podmínkami platného vzniku zá...

Načteno

edesky.cz/d/4928255

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz