« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem parkovacího místa: parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-81740/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem parkovacího místa: parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-81740/2021
Mat_21_3345_018_16
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy Číslo stání patro RZ vozidla
doba
<br> pronájmu
Parkoviště Předmět pronájmu
<br> Parcelní
číslo
<br> Katastrální
území
<br> 1/21/4563/602 nevyhrazené 2 PP xxx neurčitá GKL
Pronájem parkovacího
místa 2137/12 Holešovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení komerčních parkovišť a P+R
<br> telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 21.09.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 06.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/4926612


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz