« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení o vydání Změny RP Vyšný v lokalitě kasárna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_o_vydani_Zmeny_RP_Vysny-kasarna_-_verejna_vyhlaska.pdf
Městský úřad Český Krumlov Odbor úřad územního plánování
<br>
Kaplická 439
<br> 381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111 IČ: 00245836
<br> DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
<br> www.ckrumlov.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Oznámení vydání změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po této
<br> změně <.>
<br>
Odbor úřad územního plánování Městského úřadu v Českém Krumlově jako příslušný úřad územního
plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) oznamuje,v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,že
usnesením zastupitelstva města Český Krumlov č.0035/ZM5/2021 ze dne 24.6.2021 bylo vydáno opatření
obecné povahy:
<br> Změna RP Vyšný
resp.změna Změny č.1 RP Vyšný
<br> v lokalitě Kasárna
<br>
Současně oznamuje,že bylo vyhotoveno úplné znění měněného regulačního plánu po této změně,tj <.>
<br> RP Vyšný
(resp.Změna č.1 RP Vyšný)
<br> zahrnující úplné znění po vydání změny v lokalitě Kasárna
<br> Vzhledem k rozsahu tohoto opatření obecné povahy a úplného znění regulačního plánu po této změně,nelze
jejich obsah zveřejnit na úřední desce <.>
<br> Do opatření obecné povahy - Změna RP Vyšný v lokalitě Kasárna - je možno nahlédnout v kanceláři
odboru úřad územního plánování MěÚ Český Krumlov,Kaplická č.439,Český Krumlov (pracovní doba:
Po,St - 7.30 do 17.00 hod <.>,Út,Čt - 7.00 -15.30 hod <.>,Pá 7.00 -13.00 hod.) <.>
<br> Opatření obecné povahy a úplné znění RP po této změně jsou zveřejněny také na webových stránkách
města Český Krumlov na adrese:
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu a ustanovením § 75 stavebního zákona nabývá
opatření obecné povahy – Změna RP Vyšný v lokalitě Kasárna – účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení
této veřejné vyhlášky <.>
<br> Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek <.>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/4926314

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz