Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Žádost o zveřejnění na úřední desce
23. 01. 2020 Pozvánka na jednání ZM č. 1 - 30. 1. 2020
22. 01. 2020 veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Domovní studna
22. 01. 2020 101 ED 1/19;- Usnesení-101 ED 1/19-008
22. 01. 2020 Informace k výcviku - únor 2020
22. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
22. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
22. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
21. 01. 2020 Žádost obcím o vyvěšení oznámení o VŘ č. C/2/2020
17. 01. 2020 Ostatní vlastní písem. v daň. řízení zejména vyrozum. upozor. a potvrz.
16. 01. 2020 Rozpočtová opatření k 31.12.2019
16. 01. 2020 Dokumenty 067 EX 25362/14-158-dražební vyhláška
16. 01. 2020 Oznámení o možnosti seznamit se s návrhem plánu péče o PP Výří vrch
16. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 01. 2020 Oznámení na ÚD - záměr vypůjčit prostory OS ČČK v areálu bývalých kasáren
15. 01. 2020 VŘ - informatik Odd. ICT OInf. 15012020
15. 01. 2020 žádost o uveřejnění informace o uložení ZD MUDr. Šanderová
15. 01. 2020 VŘ - ref PK - ODaSH neurč. 15012020
15. 01. 2020 VŘ - sociální pracovník 2x neurč. 15012020
15. 01. 2020 VŘ - sociální pracovník 2x doba určitá 15012020
15. 01. 2020 Dokumenty 067 EX 5560/18-202-usn.
14. 01. 2020 008EX 460/19-43 Dražební vyhláška
14. 01. 2020 vraky - vyvěšení - Mazda 323 - Továrná ul.
14. 01. 2020 Nabídka kamene
13. 01. 2020 veřejná vyhláška_návrh ÚP Zlatá Koruna
13. 01. 2020 Pro-sport ČK o.p.s. Smlouva o poskytnutí provozní dotace na činnost - zveřejnění
13. 01. 2020 Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - smlouva o poskytnutí dotace na aktivity - zveřejnění
13. 01. 2020 Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - smlouva o poskytnutí dotace na činnost - zveřejnění
10. 01. 2020 Honební spol. Mirkovice
10. 01. 2020 EX 73/19-97 EXESD
10. 01. 2020 120 EX 8206/15-237,238,239-Další draž. jednání
07. 01. 2020 Chvalšiny - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků (ÚD)
07. 01. 2020 Polná na Šumavě - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků (ÚD)
07. 01. 2020 Rožmberk nad Vltavou - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků (ÚD)
07. 01. 2020 Brloh - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků (ÚD)
07. 01. 2020 Dolní Třebonín - Veřejnoprávní smlouva na úseku úřestupků (ÚD)
07. 01. 2020 Loučovice - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků (ÚD)
03. 01. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacu silnic
03. 01. 2020 VŘ - developer - investiční referent OSMI
30. 12. 2019 oznámení o pokračování řízení - stanoviska: "I/39 Třebonín (MÚK R3) - Rájov"
27. 12. 2019 Rozpočet města Český Krumlov na rok 2020
27. 12. 2019 Žádost o vyvěšení na úřední desce - Společné rozhodnutí ministra dopravy o rozkladu Hnutí DUHA - ...
23. 12. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU + stanovení PUP na silnicích II. a III. tř. u hranič. přechod
23. 12. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU + stanovení PUP na silnicích II. a III. tř. u hranič. přechod
23. 12. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU + stanovení PUP na silnicích II. a III. tř. u hranič. přechod
23. 12. 2019 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 11 ze dne 19. 12. 2019 - přehled přijatých usnesení
23. 12. 2019 Zveřejnění záměru směny částí pozemkových parcel
20. 12. 2019 Dokument "030 EX 4653/04 -277 D..." již není dostupný.
20. 12. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU PODPORY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
20. 12. 2019 Obecně závazné vyhlášky

XML