Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 Volby do krajských zastupitelstev 2020
03. 08. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PUP - Oprava MK evid.č. 13c v Žalticích
03. 08. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Uz+ZU sil.č. III/1637 - Cyklistický závod Downtown Horní Planá
03. 08. 2020 Rozpočtová opatření k 31.07.2020
30. 07. 2020 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části p.p.č. 1299/1 v k. ú. Český Krumlov)
30. 07. 2020 Opatření obecné povahy
30. 07. 2020 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
30. 07. 2020 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
29. 07. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: Stav.povolení - Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města
29. 07. 2020 Oznámení na úřední desce (pronájem pozemku části p.p.č. 1299/1 v k. ú. Český Krumlov)
29. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: pokládka kabelu NN - ulice T. G. Masaryka, Český Krumlov
28. 07. 2020 Oznámení záměru pronájmu
28. 07. 2020 Nařízení mimořádného opatření
28. 07. 2020 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části p.p.č. 207/1 v k. ú. Český Krumlov)
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace- ICOS Český Krumlov o.p.s. - Osobní asistence pro seniory a osoby nad 18
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace- ICOS Český Krumlov o.p.s. - Bezplatná poradna mezi paragrafy v roce 202
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Domov pro seniory Kaplice
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Vodní záchranná služba ČČK ČK
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Klub sportovních potápěčů - KRAKEN - PRO-SPORT ČK
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - HC Slavoj- PRO-SPORT CK
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace-Centrum barokní kultury, z.s.- XIII. ročník Festivalu barokních umění 2
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace -HC Slavoj Český Krumlov, z.s.- z opatření č. 3.1 ? na činnost
27. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - THEIA - krizové centrum o.p.s. - THEIA - poradenství Český Krumlov 20
27. 07. 2020 oznámení na ÚD-pronájem Švecová
22. 07. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Stanovení MUP k pasportu a projektu SDZ a DZ obce Lipno nad Vltavou
22. 07. 2020 Nařízení 24/2020
22. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Českokrumlovský plavecký klub - NÁJEMNÉ
22. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Českokrumlovský plavecký klub - na činnost
21. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Uz+ZU MK 91c N.Spolí - Slupenec pro uložení inž. sítí
21. 07. 2020 Informace k výcviku - srpen 2020
20. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Oprava šachtových poklopů na MK Český Krumlov
20. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: "Cyklistický závod Jihočeské amatérské ligy 2020"
20. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - FBC Rytíři z.s., PRO-SPORT ČK o.p.s. z opatření č. 3.2 ? na nájemné
17. 07. 2020 Oznámení na úřední desce (pronájem pozemku části p.p.č. 1334/4 v k. ú. Český Krumlov)
17. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Domoradice
16. 07. 2020 ÚD - Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků N. Ves
16. 07. 2020 Žádost o uveřejnění vyhlášení výběrového řízení na úřední desce
16. 07. 2020 Žádost o uveřejnění vyhlášení výběrového řízení na úřední desce
14. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Karate Panthers Český Krumlov z. s.
14. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - FBC Rytíři z.s.
14. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - FK Slavoj Český Krumlov, z.s.
14. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Pražský hudební institut, z.ú.
14. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
14. 07. 2020 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: "kabelové vedení VN, NN a trafostanice"
14. 07. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: "změna dokončené stavby - stavební úpravy, rekonstrukce STL plynovodu
14. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: řešení zpevněných parkovacích ploch a ploch okolo SOŠZ a SOU, ul
13. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Karate Panthers Český Krumlov z. s.
13. 07. 2020 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.
13. 07. 2020 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

XML