Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu - doplnění SDZ a dopr. zaříze
30. 07. 2021 OOP stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy - doplnění SDZ začátek/konec obce Hrudk
27. 07. 2021 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.
27. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon Alcatel černý
27. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci - mobil. telefon zn. SAMSUNG modré barvy
27. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci - svazek 3 klíčů s rozlišovačem hlavy kočičky
27. 07. 2021 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: zahradní chata ve Větřní
26. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon zn. XIAOMI zlato-bílé barvy
26. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci - okrová ledvinka s obsahem
26. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci - mobilní tel. zn. SAMSUNG v bílém obalu
26. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon zn. LEAGOOzlaté barvy
21. 07. 2021 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části pozemkové parcely č. 18/1 v k. ú. Český Krumlov)
21. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "Lesní cesta Na Výsluní"
21. 07. 2021 VŘ - odbor památkové péče
19. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ČK, U Berkovky
19. 07. 2021 Informace k výcviku - srpen 2021.
19. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - Rekonstrukce ul
19. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Přední Výtoň
19. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stanovení PÚP na sil.č. III/16316 a MK v obci Přední Výtoň
19. 07. 2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky - Vyšný 126
16. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Cyklistický závod Jihočeské amatérské ligy 2021
16. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka + zvl. užívání PK - Komunikace III/1637, cyklistický zá
16. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Křemže - Slavče VN, zahuštění TS a NN
16. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP - Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek - Český Krumlov,
15. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 07. 2021 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části pozemkové parcely č. 1299/1 v k. ú. Český Krumlov)
13. 07. 2021 VŘ - referent OÚÚP
13. 07. 2021 Rozhodnutí - výjimka pro NAKIT s.p.
13. 07. 2021 oznámení na ÚD-pronájem Káparovi
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Plešivec 355
12. 07. 2021 Pozvánka na jednání řádné valné hromady Honebního společenstva Kájov
12. 07. 2021 Dokument "120 EX 4477/20-99-Usn..." již není dostupný.
09. 07. 2021 Nařízení 4/2021
09. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - cyklistický závod Jihočeské amatérské
08. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace - Auviex, s.r.o.
08. 07. 2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky
08. 07. 2021 Výběrové řízení - ředitel/ka DMO Český Krumlov, z. s.
08. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: PÚP - sportovní akce, testování soutěžního vozu
08. 07. 2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky
08. 07. 2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky
08. 07. 2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky
07. 07. 2021 Rozpočtová opatření k 30.06.2021
07. 07. 2021 VŘ - OKT - tajemník/tajemnice
07. 07. 2021 Závěrečný účet a účetní závěrka města Český Krumlov
07. 07. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: Rekonstrukce ulice Za Kapličkou, Kájov
07. 07. 2021 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 5 ze dne 24. 6. 2021 - přehled přijatých usnesení
02. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Modernizace silnice III/15535 v km 0,000 - 0,800 v průtahu obce
02. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML