« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise:

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise:
obecní úřad kočov
Kočov 29,34815 Planá
<br> Oznámení
o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
<br> pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamenfu České republiky,konané ve dnech
8.a 9.ííjna2021
<br> V souladu s ustanovením § 14c odst.1,písmeno d) zákona č.247lI995 Sb <.>,o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů a doplnění někteých dalších
zákonů,oznamuji delegovaným ajmenovaným zástupcům do okrskových volebních komisí <,>
že
<br> svolávám
první zasedání okrskové volební komise
<br> pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.a 9.října
202I vobciKočov <.>
<br> První zasedáni se uskuteční ve čtvrtek 16.9.2021 od 16:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Koěov,Kočov 29 <.>
<br> Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební
komise bez omluw,nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá
náhradníka <.>
Účast všech členů je nutná.K prvnímu zasedánije nutno vzits sebou pŇkaztotožnosti <.>
<br> Podle ust.§ 14c odst.1,písm.d) zák.247llgg5 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České
republiky se toto oznáneni pokládá za doručené dnem vyvěšení na uřední desce <.>
<br> V Kočově dne 6.9.2021
<br> XXXXXXXX XXXXX,v.r <.>
starosta obce
<br> OBEC KOČOV
KoČov 29
<br> 348 t5 PLANÁ

Načteno

edesky.cz/d/4926016

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz