« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Informace o zahájení ZŘ - Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Conventer H5000

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 979 bartosova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 22.9.2021
<br> Číslo jednací:
<br> Spis.značka:
<br> 116123/2021/KUSK
<br> SZ_114650/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX / linka XXX
<br> Značka: OŽP/BA
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
<br> záměru „Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter H5000“
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona a Středočeský kraj (jako
<br> dotčený územní samosprávní celek) zveřejňují v souladu s § 16 cit.zákona informaci o oznámení
<br> podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění
<br> pozdějších předpisů,záměru
<br> „Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter H5000“
<br> v k.ú.Dubno <,>
<br> podle § 6 odst.5 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
<br> § 7 tohoto zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace
<br> o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
<br> Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední
<br> desce Obce Dubno a Obce Háje <.>
<br> Předmětem záměru je výstavba a provoz zařízení pro dekontaminaci nebezpečných odpadů
<br> specifických pro zdravotnická zařízení s potenciální nebezpečnou vlastností HP9 (infekčnost) <.>
<br> Uvažovaným zařízením je Converter H5000 s výkonem 250 kg na jednu vsázku.Zařízení
<br> dekontaminuje infekční odpad ze zdravotnictví plně automatizovaným procesem.Výstupem
<br> procesu je dekontaminovaný,vysušený,stabilní jemně rozdrcený odpad bez zápachu,běžné
<br> pokojové teploty bez ohledu na skladbu odpadu <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství zdejšího úřadu <,>
<br> 4.patro,dv.č.4101,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle
<br> 257 280 9...

Načteno

edesky.cz/d/4924912


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz