« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oznámení záměru - nebytové prostory - Domov Slaný - Žižice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Příloha č.9 ke směrnici č.127 o majetku Středočeského kraje a o majetku příspěvkových organizací
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Podle ustanovení 5 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) oznamuje Středočeský kraj následující záměr:
<br> pronajmout/vypůjčit
<br> nebytové prostory - kancelář o výměře 13,5 m2 a poměrnou část chodby o výměře 8 m2,umístěné ve Václavkově ulici v budově čp.950,část obce XXXXX XXXXXXXX,která je umístěna na pozemku st.p.č.5283 o výměře 259 m2,zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm XXXXX XXXXXXXX na LV XXXX pro obec a katastrální území XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Informace podá:
<br> “\
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX."- “ “ '"“ '"" Por-E Števa! lsocíalm'ch služub Tel.326 792 010 '? l'áclavk m'a9řÍ „ V" \ |: ' 0" QWH ""“Wnlvř'mwwm
<br> Lud ka Jlrankova
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/4924911


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz