« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Smlouva o dílo na Víceúčelové hřiště ZŠ Bernartice s VYSSPA Technology sro z Plzně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-09-32-sod-vysspa-sports-technology-s.r.o.-hriste-zs-bernartice-signed.pdf
MINISTERSTVO 62 PRO MÍSTNÍ % ( <.>,ROZVOJ CR VYHSSPa
<br> Smlouva o dílo kterou podle 52586 a násl.občanského zákoníku č.89/2012 Sb.(02) uzavírají: (dále také jako „smlouva")
<br> Smluvní strany
<br> Obiednatel:
<br> Se sídlem:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Zastoupený:
<br> Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bank spojení:
<br> č.účtu:
<br> (dále též jako „objednatel“)
<br> Zhotovitel:
<br> Se sídlem:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Zastoupený:
<br> Vedený:
<br> Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bank spojení:
<br> č.účtu:
<br> (dále též jako „zhotovitel“)
<br> Městys Bernartice
<br> Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice 00249530
<br> CZ00249530
<br> XXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXX — XXX XXX XXX
<br> XXXXX XXXXXXXX — XXX XXX XXX
<br> Česká spořitelna a.s <.>,ČNB 641532349/0800,94-717271/0710
<br> VYSSPA Sports Technology s.r.o <.>
<br> Skladová 6,326 00 plzeň
<br> 27967638
<br> C227967638
<br> Jaroslavem Karáskem,jednatelem
<br> u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn.C 19148 XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXX
<br> Komerční banka,a.s <.>
<br> 35-8200090297/0100
<br> 0109/2021 VŘ119/2021
<br> Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Předmět díla:
<br> Místo plnění:
<br> Víceúčelové sportoviště s atletickým oválem a doskočištěm prostor u ZŠ,Bernartice u Milevska p.č.104/1,104/4,104/5,1178
<br> Táborská 34,49.3693031N,14.3821242E
<br> Název díla: Cena díla:
<br> Víceúčelové hřiště ZŠ Bernartice 4 092 115,51,- KČ bez DPH

Načteno

edesky.cz/d/4924617

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz