« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Volby do PS ČR ve dnech 8. a 9. 10.2021 oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-09-23-volby-oznameni-o-dobe-a-mistu-konani-voleb.pdf
Informace pro voliče
<br> OZNÁMENÍ
<br> o době a místu konání voleb pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Ceské republiky
<br> Starosta městyse Bernartice podle 5 15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb.<,>
<br> o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů oznamuje:
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
<br> dne 8.října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9.října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 2.Místem konání voleb
<br> v okrsku č.1.',je volební místnost - SOKOLOVNA,TABORSKA 151,BERNARTICE
<br> pro voliče s adresou místa trvalého pobytu vBernarticích,Jestřebicích,Rábu,Kolišově,Bilince,Bojenicích,Zběšicích a Dvoře Leveč
<br> v okrsku č.2 <.>,„ je volební místnost - KULTURNI DUM SVATKOVICE
<br> pro voliče s adresou místa trvalého pobytu ve Svatkovicích a Rakově
<br> v okrsku č.3 <.>,je volební místnost - KNIHOVNA SRLIN
<br> pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Srlíně 3.Právo volit do zastupitelstva obce,města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu,že jde o státního občana Ceské republiky,který alespoň V den voleb,a konají-li se volby ve dvou dnech,druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let,je v den voleb v této obci,městě přihlášen k trvalému pobytu <.>
<br> 4.Volič má povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství <.>
<br> 5.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou volební komisi o to,aby mohl hlasovat do přenosné volební s hránky mimo volební
<br> místnost.V Bernarticích 22.9.2021 _ ' ŘAD MĚSTYSE BER'NARTlCE Vyvěšeno: 22.9.2021 XXXXX XXXXXXXX XXX XX Bernartice
<br> Sejmuto: starosta okres Písek

Načteno

edesky.cz/d/4924616


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz