« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/110 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol, které jsou zřizované městskými částmi hlavního města Prahy OVO-81590/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/110 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol, které jsou zřizované městskými částmi hlavního města Prahy OVO-81590/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/110
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 na posílení
mzdových prostředků pro pracovníky škol,které jsou zřizované městskými částmi
<br> hlavního města Prahy
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu platů a odvodů u škol,které jsou zřizované Městskou částí Praha 12,dle
přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 12 v celkové výši 54,4
tis.Kč,určené na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských
zařízení v oblasti obecního školství dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9565
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> PO MHMP - rezerva 0091652 rezerva - posílení mzdových prostředků pro MČ 3299 5909 00000 0416 -54,40
<br> C e l k e m -54,40
<br> Praha 12 91630000012
posílení mzdových prostředků pro školy a školská
<br> zařízení zřizovaných MČ
6330 5347 00096 0416 54,40
<br> C e l k e m 54,40
<br> 0,00
<br> POLÚčel / Název akce
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Číslo akce UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/110 ze dne 9.9.2021
<br> Běžné výdaje celkem
<br> III.Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace...

Načteno

edesky.cz/d/4897894


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz