« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/45 - k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-81587/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/45 - k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-81587/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/45
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 14 na vrub kapitoly 1016 -
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 14.194 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 14 v celkové výši 14.194 tis.Kč
určených na spolufinancování projektů podpořených z MŽP v členění dle přílohy č.1
tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9595
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> ROZ MHMP 0042584 Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP - 1016 -14 194,0
<br> C e l k e m -14 194,0
<br> Praha 14 0015513000014
EU - Poliklinika Černý Most - Parník - energetická
<br> renovace objektu
6330 6363 00084 0816 3 878,0
<br> Praha 14 0015514000014 EU - MŠ Vybíralova - energetická renovace objektu 6330 6363 00084 0416 2 771,0
<br> Praha 14 0015515000014
EU - MŠ Korálek,Bobkova 766 - energetická
<br> renovace objektu
6330 6363 00084 0416 1 928,0
<br> Praha 14 0015516000014
EU - MŠ Sluníčko,Gen.Janouška - energetická
<br> renovace objektu
6330 6363 00084 0416 1 109,0
<br> Praha 14 0015517000014
EU - ZŠ Bratří Venclíků - nové zelené střechy
<br> objektu
6330 6363 00084 0416 2 573,0
<br> Praha 14 0015518000014
EU - ZŠ Gen.Janouška - nové zelené střechy
<br> objektu
6330 6363 00084 0416 1 935,0
<br> C e l k e m 14 194,0
<br> ÚZ ORJOdbor/Organizace
<br> XXX UZ ORJ
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí investičních účelových dotací MČ Praha XX
<br> Úprava celk...

Načteno

edesky.cz/d/4897891

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz