« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/25 - k návrhu na změnu charakteru účelových investičních dotací poskytnutých MČ Praha - Nedvězí a MČ Praha - Dolní Počernice v roce 2021 z rozpočtu hl.m. Prahy na dotace neinvestiční OVO-81581/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/25 - k návrhu na změnu charakteru účelových investičních dotací poskytnutých MČ Praha - Nedvězí a MČ Praha - Dolní Počernice v roce 2021 z rozpočtu hl.m. Prahy na dotace neinvestiční OVO-81581/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/25
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na změnu charakteru účelových investičních dotací poskytnutých MČ Praha -
Nedvězí a MČ Praha - Dolní Počernice v roce 2021 z rozpočtu hl.m.Prahy na dotace
<br> neinvestiční
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.změnu charakteru účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Nedvězí v roce
2021 na akci Revitalizace studní (ORG 0081664) na dotaci neinvestiční dle přílohy
č.1 tohoto usnesení
<br> 2.změnu charakteru účelových investičních dotací poskytnutých MČ Praha - Dolní
Počernice v roce 2021 na akce Výsadba stromořadí v Dercsényiho ulici v Praze -
Dolních Počernicích (ORG 0081648),Výsadba stromořadí při ulici Národních hrdinů
(ORG 0081649),Výsadba stromořadí v ulici Vilémovská - Praha - Dolní Počernice
(ORG 0081650) a Dendrologický průzkum zámeckého parku v Dolních Počernicích
(ORG 0081651) na dotace neinvestiční dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9594
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/25 ze dne 9.9.2021
<br> Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA XXX UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Praha- Nedvězí 0081664 Revitalizace studní 6330 6363 84 0216 -405,00
<br> Praha- Dolní Počernice 0081648
Výsadba stromořadí v Dercsényího ulici v Praze -
<br> Dolních Počernicích
6330 6363 84 0216 -150,00
<br> Praha- Dolní Počernice 0081649 Výsadba stromořadí při ulici Národních hrdinů 6330 6363 84 0216 -250,00
<br> Praha- Dolní Počernice 0081650
Výsadba stromořadí v ulici Vilémovská - Praha
<br> Dolní Počernice
6330 6363 84 0216 -100,00
<br> Praha- Dolní Počernice 0081651
Dendrologický průzkum zámeckého p...

Načteno

edesky.cz/d/4897885


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz