« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - JT VSS - Post Bellum HOM-81470/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JT VSS - Post Bellum HOM-81470/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> část nebytových prostor o výměře 606 m2 v 2.NP objektu jižní tribuny Velkého strahovského
stadionu ležícího na pozemku parc.č.2465,k.ú.Břevnov ústavu Post Bellum,z.ú <.>,IČO: 265 48
526,se sídlem Španělská 1073/10,Praha 2,za nájemné 5.000 Kč/měsíc,na dobu určitou od
1.10.do 30.11.2021 (max.však 6 měsíců) za účelem uskutečnění expozice Příběhy 20.století a
Paměť národa na Strahově
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-81470/2021
Zveřejněno od: 13.09.2021 do: 28.09.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4897882


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz