« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/42 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 3 v roce 2021 OVO-81602/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/42 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 3 v roce 2021 OVO-81602/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/42
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 3 v roce 2021
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 3 z rozpočtu hl.m <.>
Prahy v roce 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9639
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Název akce Číslo ORG ÚZ ORJ Poskytnuto v roce
<br> 2021 (usn.ZHMP č <.>
<br> 24/19 ze dne 18.2 <.>
<br> 2021)
<br> Návrh na změnu
<br> účelu
<br> Úprava rozpočtu k
<br> návrhu na změnu
<br> účelu
<br> Výše dotace po
<br> navrhované úpravě
<br> Výše dotace po
<br> navrhované úpravě -
<br> rozpočtově
<br> v Kč v Kč v tis.Kč v Kč v tis.Kč
<br> ZŠ a MŠ J.Seiferta,Vlkova 31/800 - výměna oken 81512 84 0416 20 000 000,00 -6 922 000,00 -6 922,0 13 078 000,00 13 078,0
<br> MŠ Libická - rekonstrukce sociálního zařízení 81692 84 0416 x 6 922 000,00 6 922,0 6 922 000,00 6 922,0
<br> 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000,00Celkem
<br> Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 3 v roce 2021
<br> MČ Praha 3
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/42 ze dne 9.9.2021
<br>
<br> Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2059
ze dne 30.8.2021
<br> k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 3 v roce 2021
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s o u h l a s í
<br> 1.se změnou účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 3 z rozpočtu
hl.m.Prahy v ro...

Načteno

edesky.cz/d/4897876


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz