« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/33 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na organizaci akce Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility 2021 MČ Praha 13, MČ Praha - Suchdol a MČ Praha - Újez OVO-81599/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/33 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na organizaci akce Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility 2021 MČ Praha 13, MČ Praha - Suchdol a MČ Praha - Újez OVO-81599/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/33
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na
organizaci akce Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility 2021 MČ Praha 13 <,>
<br> MČ Praha - Suchdol a MČ Praha - Újezd
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na organizaci
akce Den bez aut 2021 MČ Praha 13,MČ Praha - Suchdol a MČ Praha - Újezd dle
přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9590
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> MHMP - XXX XXXXXXXXXXXXX Běžné výdaje ODO MHMP X XXXX -XXX,XX
<br> C e l k e m -294,00
<br> III.Úprava rozpočtu výdajů - XXX.XXXX poskytnutí neinv.dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> Praha 13 0091629000013 Organizace akce Den bez aut 2021 6330 5347 81 0316 94,00
<br> Praha - Suchdol 0091629000049 Organizace akce Den bez aut 2021 6330 5347 81 0316 100,00
<br> Praha - Újezd 0091629000053 Organizace akce Den bez aut 2021 6330 5347 81 0316 100,00
<br> C e l k e m 294,00
<br> Pozn: V případě,že se celkové náklady akce nemění,tak je nutné ve sloupci vyplnit 0 <.>
<br> V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce <.>
<br> ORJODPAOdbor/Organizace
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/33 ze dne 9.9.2021
<br> Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL
<br> 2299
<br> UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdro...

Načteno

edesky.cz/d/4897873


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz