« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/24 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves OVO-81596/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/24 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves OVO-81596/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/24
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy a poskytnutí účelových
dotací městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - Ďáblice ve výši 344,00 tis.Kč a
MČ Praha - Březiněves ve výši 344,00 tis.Kč z titulu inflačního navýšení
neinvestiční účelové dotace ke kompenzaci negativních vlivů souvisejících s
provozem skládky komunálního odpadu (inflace r.2020 dle ČSÚ 3,2%)
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9626
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/24 ze dne 9.9.2021
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> OCP MHMP 0095408000000 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0000 0254 -688,00
<br> OCP MHMP 0095408000000 Prevence vzniku odpadů 0000 0254 688,00
<br> OCP MHMP 0095408000000 Prevence vzniku odpadů 0000 0254 -688,00
<br> C e l k e m -688,00
<br> III.Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> MČ Praha - Ďáblice 0091625000027
<br> Kompenzace negativních vlivů souvisejících s
<br> provozem skládky komunálního odpadu
<br> (navýšení o inflaci) 6330 5347 89 1016 344,00
<br> MČ Praha - Březiněves 0091625000025
<br> Kompenzace negativních vlivů souvisejících s
<br> provozem skládky komunálního odpadu
<br> (navýšení o inflaci) 6330 5347 89 1016 344,00
<br> C e l k e m 688,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města P...

Načteno

edesky.cz/d/4897870


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz