« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout parkovací místa: parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město, parc. č. 2160/239 v obci Praha, k.ú. Stodůlky TSK-81605/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout parkovací místa: parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město, parc. č. 2160/239 v obci Praha, k.ú. Stodůlky TSK-81605/2021
Mat_21_3345_020_12
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy Číslo stání RZ vozidla
doba
<br> pronájmu
Parkoviště
<br> Předmět
pronájmu
<br> Parcelní číslo
Katastrální
<br> území
<br> 1/21/4563/594 nevyhrazené 8AS 7489 neurčitá GPKW
Pronájem
parkovacího místa 2532 Nové Město
<br> 1/21/4563/595 146 7AH 5286 neurčitá Holýšovská
Pronájem
parkovacího místa 2160/1 Stodůlky
<br> 1/21/4563/596 151 5Z6 2626 neurčitá Holýšovská
Pronájem
parkovacího místa 2160/1 Stodůlky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení komerčních parkovišť a P+R
<br> telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 14.09.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 29.09.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/4897852


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz