« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zakázkář / zakázkářka v odboru investičním PER-81614/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zakázkář / zakázkářka v odboru investičním PER-81614/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 13.září 2021,v souladu s § 7 zákona č <.>
<br> 312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> zakázkář / zakázkářka
v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2631)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: zakázkář / zakázkářka
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 9,struktura platu: základní plat
<br> (19.730 Kč až 28.920 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 14.460 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br>
Pracovní pozice je vhodná pro absolventa/absolventku <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce
<br>  podíl na procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br>  administrativní zajišťování procesu zadávání veřejných zakázek včetně spisové služby
<br>  pořizování záznamů z jednání hodnotící komise,protokolů o posouzení a hodnocení nabídek <,>
evidence úkonů
<br>  poskytování součinnost při aktualizaci programu evidence veřejných zakázek hl.m.Prahy
v souvislosti s legislativními změnami příslušných zákonů
<br>  elektronické zveřejňování uzavřených závazkových vztahů nad 50.000 Kč bez DPH včetně
jejich dodatků v Registru smluv MV ČR <.>
<br>  kontrola lhůt podle zákona
<br>  evidence uzavřené smluvní dokumentace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo c...

Načteno

edesky.cz/d/4897846

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz