« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent / referentka správy a vyvádění majetku v odboru investičním PER-81613/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent / referentka správy a vyvádění majetku v odboru investičním PER-81613/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 13.září 2021,v souladu s § 7 zákona č <.>
<br> 312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> referent /referentka správy a vyvádění majetku
<br> v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1405)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: referent /referentka správy a vyvádění majetku
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 10,struktura platu: základní plat
<br> (21.260 Kč až 31.240 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 15.620 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  zajišťování účetních operací v rámci investiční výstavby
<br>  metodické usměrňování a koordinace činností při majetkoprávním vypořádání staveb
realizovaných odborem v rámci investiční výstavby
<br>  spolupráce a koordinace činností při zajišťování vkladů nemovitostí do katastru
nemovitostí,kontrola a kompletace potřebných dokladů
<br>  zajišťování činností v oblasti agendy majetkoprávních vztahů,zejména výkup pozemků <,>
zřizování věcných břemen a služebností pro oblast investiční výstavby,vyúčtování objektů
<br> a staveb realizovaných odborem pro předání správci,případně pro prodej dokončených
<br> investic včetně kontrolní činnosti v této oblasti
<br>  zpracovávání souhrnných zpráv o výsledcích výkupů nemovitostí – pozemků do majetku
obce
<br>  zajišťuje smluvní agendy oddělení,vyjednávání a uzavírání smluv,zajišťování závazků z
těchto smluv
<br>  kontrola úplnosti písemností,zejména kupních smluv v souladu s usneseními rady a
zastupitelstva,zajišťování jejich účetní likvidace a evidence
<br>  koordinace,metodi...

Načteno

edesky.cz/d/4897845

Meta

Prodej   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz