« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 SOV-81610/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 SOV-81610/2021
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/105 ze dne 9.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor sociálních věcí
<br> Oddělení ekonomické a metodické
<br>
<br> Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele
<br> sociálních služeb,kteří poskytují sociální služby zejména na území hl.m <.>
<br> Prahy nebo občanům hl.m.Prahy pro rok 2022
<br>
podle ustanovení § 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů“),zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“) a v návaznosti na ustanovení § 101a zákona č <.>
<br> 108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> sociálních službách“)
<br>
<br> (dále jen „Program“)
<br>
<br> 1.Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje dotace na účel stanovený v dále uvedeném
<br> Programu <.>
<br> 2.Dotace v návaznosti na § 101a zákona o sociálních službách jsou peněžní prostředky
<br> přidělené ze státního rozpočtu na Účel stanovený v Programu (dále jen „Dotace“); za Dotaci
<br> se pro potřeby Programu považuje rovněž příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci
<br> zřízené HMP dle ustanovení § 28 odst.4 zákona o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů.Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst.2 zákona o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její
<br> poskytnutí v dalších letech.HMP může změnit podmínky pro poskytnutí Dotace uvedené v
<br> Programu,pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů <.>
<br> 3.O Dotaci v rámci Programu mohou žádat právnické nebo fyzické osoby uvedené v článku
<br> E.Programu (dále jen „Žadatel“) <.>
<br> 4.Žadatel podává žádost o poskytnutí Dotace v oblasti podpory registrovaných sociálních
<br> služeb pro poskytovatele so...

Načteno

edesky.cz/d/4897840


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz