« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2241 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-81645/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2241 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-81645/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2241
ze dne 13.9.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z
<br> Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 3
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 3 na akci EU - Strategie
rozvoje MČ Praha 3 na roky 2021 - 2030,dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 29.9.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2241 ze dne 13.9.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0015338030059 4116 104513013 0916 196,50 196 549,37
<br> ROZ MHMP 0015338030059 4116 104113013 0916 176,90 176 894,44
<br> 373,40 373 443,81
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Název akce podíl EU podíl SR rozpočtu podíl EU 50 % podíl SR 45 %
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč)
<br> Praha 3 0015338000003
<br> EU - Strategie rozvoje MČ Praha 3 na roky 2021 - 2030
<br> (projekt č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014687) 6330 5347 13013 0916 196,50 176,90 373,40 196 549,37 176 894,44 373 443,81
<br> C e l k e m 196,50 176,90 373,40 196 549,37 176 894,44 373 443,81
<br> z toho:
<br> Úprava rozpočtu hlavního města Prahy ve vazbě ...

Načteno

edesky.cz/d/4897837


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz