« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2246 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-81644/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2246 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-81644/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2246
ze dne 13.9.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
<br> dotace MČ Praha - Ďáblice
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - Ďáblice na akci EU - Sociální
pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Dolní Chabry,dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 21.9.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2246 ze dne 13.9.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0015329030059 4116 104113013 0516 102,20 102 200,30
<br> ROZ MHMP 0015329030059 4116 104513013 0516 113,60 113 555,90
<br> 215,80 215 756,20
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Název akce podíl EU podíl SR rozpočtu podíl EU podíl SR
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč)
<br> Praha - Ďáblice 0015329000027 EU - Sociální pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ
<br> Praha - Dolní Chabry 6330 5347 13013 0516 113,60 102,20 215,80 113 555,90 102 200,30 215 756,20
<br> C e l k e m 113,60 102,20 215,80 113 555,90 102 200,30 215 756,20
<br> z toho:
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na schvál...

Načteno

edesky.cz/d/4897836

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz