« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2219 - k návrhu na zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 07 - Bezpečnost OVO-81642/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2219 - k návrhu na zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 07 - Bezpečnost OVO-81642/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2219
ze dne 13.9.2021
<br> k návrhu na zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí a na úpravu rozpočtu
vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.07 - Bezpečnost
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení,a to
včetně stanovení celkových nákladů akce a zavedení nové investiční akce "Rezerva -
Automobilový žebřík AZ 30 pro HZS" do centrálního číselníku akcí
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení a zavést novou
investiční akci "Rezerva - Automobilový žebřík AZ 30 pro HZS" do centrálního
číselníku akcí
<br> Termín: 15.9.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> MHMP - BEZ 45182 Realizace náhr.zdr.el.energie na čerp.st.odp.vod 00000 0739 -24 000,00
MHMP - BEZ 00000 Rezerva - Automobilový žebřík AZ 30 pro HZS 00000 0739 24 000,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> 24 000,00
<br> Odbor/Organizace
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Číslo akce Název akce Úprava rozpočtu (v tis.Kč)UZ ORJ
Úprava celkových
nákladů (v tis.Kč)
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2219 ze dne 13.9.2021
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> Radě hl.m.Prahy je předkládán návrh na zavedení investiční akce odboru bezpečnosti MHMP
<br> kapitola 0739 do centrálního číselníku akcí v roce 2021,a to na investiční akci s názvem
<br> „Rezerva - Automobilový žebřík AZ...

Načteno

edesky.cz/d/4897834


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz