« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Schválení stavebního záměru na stavbu - Novostavba rodinného domu na pozemku č.parc. 2466/4 v k.ú. Kunratice, ul. Poběžovická. STR-81626/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválení stavebního záměru na stavbu - Novostavba rodinného domu na pozemku č.parc. 2466/4 v k.ú. Kunratice, ul. Poběžovická. STR-81626/2021
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/28 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1314289/2021 Počet listů: 14
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1315986/2020/STR 6.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podali
<br> XXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Velké Kunratické 1311/8,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Poběžovická 1122/12,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Poběžovická 27/17,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Poběžovická 27/17,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Poběžovická 772/16,Praha 4-Kunratice,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Poběžovická 772/16,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Poběžovická 963/14,Praha 4-Kunratice,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Poběžovická 963/14,Praha 4-Kunratice,148 00 Praha 414 <,>
<br> PaedDr.XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Poběžovická 1481/21,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Poběžovická 760/18,Praha 4-Kunratice,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXX XXXXX,nar.XXXX Poběžovická XXX/XX,Praha-Kunratice,XXX 00 Praha 414 <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Poběžovická 760/18,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Poběžovická 1368/13,148 00 Praha 414 <,>
<br> XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Poběžovická 510,Praha 4-Kunratice,148 00 Praha 414 <,>
<br> Městská část Praha-Kunratice,IČO 00231134,K Libuši 7/10,148 0...

Načteno

edesky.cz/d/4897825

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz