« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Výběrové řízení na pozici referent/ka pro správu pohledávek finančního odboru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc07632420210915142720.pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Město Boskovice
<br> /\
<br> Tajemník Městského úřadu Boskovice
<br> vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na pozici
<br> referent/ka pro správu pohledávek finančního odboru Předpoklady a požadavky:
<br> Obecné předpoklady: — státní občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR - dosažení věku 18 let - svéprávnost - ovládání jednacího jazyka - bezúhonnost
<br> Kvalifikační požadavky:
<br> - vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou <.>
<br> Další požadované schopnosti a dovednosti: - znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,- znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zákon),ve znění pozdějších předpisů,- znalost zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,- praxe ve veřejné správě výhodou,— znalost práce s PC (Word,Excel,Internet),- organizační a komunikativní schopnosti <.>
<br> Platové zařazení: - řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoníkem práce,ve znění pozdějších předpisů,a nařízením Vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,platová třída 9 <.>
<br> Požadované doklady:
<br> - přihláška musí obsahovat: jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,místo trvalého pobytu,státní příslušnost,číslo OP,kontaktní telefon,e-mail,datum,podpis (přihlášku najdete na stránkách města Boskovice mvwboskovicecz nebo si ji můžete gzvednout na personálním odděleni)
<br> - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br> - strukturovaný profesní životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních Zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <,>
<br> - originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovs...

Načteno

edesky.cz/d/4897816

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz