« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/87 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 634 včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. OVO-81588/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/87 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 634 včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. OVO-81588/2021
Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 29/87 ze dne 9.9.2021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.633 včetně budovy č.p.517 (bydlení),která je jeho součástí,pozemku parc.č.634 včetně budovy č.p.522 (bydlení),která je jeho součástí,pozemku parc.č.635 včetně budovy č.p.518 (bydlení),která je jeho součástí,pozemku parc.č.636 včetně budovy č.p.519 (bydlení),která je jeho součástí,pozemku parc.č.638 včetně budovy č.p.516 (bydlení),která je jeho součástí,pozemku parc.č.639 včetně budovy č.p.515 (bydlení),která je jeho součástí a pozemku parc.č.641/6 včetně budovy č.p.329 (obč.vyb.),která je jeho součástí,nazývané též Areál Skloněná,to vše v kat.území Vysočany,z vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy,akciová společnost,IČO: 00005886,se sídlem Sokolovská 42/217,190 00 Praha 9 - Vysočany,do vlastnictví HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v kap.08 - HOSPODÁŘSTVÍ vč.úpravy celkových nákladů akce č.45184 - Výkupy pozemků budov a staveb - HOM Zastupitelstvo hlavního města Prahy I.s c h v a l u j e 1.uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.1 tohoto usnesení 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy dle přílohy č.2 tohoto usnesení I I.u k l á d á 1.Radě HMP 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení Termín: 13.9.2021 2.postupovat se získanými objekty ve vztahu k městské části Praha 9 v souladu s důvodovou zprávou tohoto tisku Termín: 31.12.2021 Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-9559 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP 1 Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/87 ze dne 9.9.2021 Stejnopis č.: …….<.> KUPNÍ SMLOUVA Smlouva č.KUP/.……….<.> /2021 evid.č.smlouvy DPP: 0004690021 uzavřená níže uvedeného,dne,měsíce a roku dle §§ 2079 a násl.a 2128 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),(dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“) mezi Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost sídlo: Sokolovská 42/217,Vysočany,190 00 Praha...

Načteno

edesky.cz/d/4897427

Meta

Rozpočet   Volby   Stavby   Jednání zastupitelstva   EIA   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz