« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/31 - k poskytnutí účelových dotací městským částem na majetkoprávní vypořádání při přípravě komunikací a k úpravě rozpočtu v kap. 03 OVO-81584/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/31 - k poskytnutí účelových dotací městským částem na majetkoprávní vypořádání při přípravě komunikací a k úpravě rozpočtu v kap. 03 OVO-81584/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/31
ze dne 9.9.2021
<br> k poskytnutí účelových dotací městským částem na majetkoprávní vypořádání při přípravě
komunikací a k úpravě rozpočtu v kap.03
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí účelových dotací na majetkoprávní vypořádání při přípravě komunikací
pro městské části dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vl.hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9628
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> MHMP-ODO 0092909 zapojení prostředků z přijatých dividend 0000 8115 023 0329 78 132,10
<br> C e l k e m 78 132,10
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> MHMP-ODO 0092909 Bežné výdaje odboru ODO 0000 0329 78 132,10
<br> MHMP-ODO 0092909 Bežné výdaje odboru ODO 0000 0329 -78 132,10
<br> C e l k e m 0,00
<br> III.Úprava rozpočtu běžných/kapitálových výdajů - XXX.XXXX/XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> MČ Praha 18 0081686 Ul.Veselská - výkup pozemků 28 350,30
<br> MČ Praha 19 0081687 Drážní stezky (A279) - výkup pozemků 5 000,00
<br> MČ Praha 22 0081688 P+R XXXXXXXXX XXXXXX - výkup pozemků X XXX,XX
<br> MČ Praha Čakovice 0081689 Vlečka Čakovice - výkup pozemků 17 000,00
<br> MČ Praha Satalice 0081690 IX.Etapa Severovýchodní cyklomagistrály (A44) - výkup pozemků 20 281,80
<br> MČ Praha Vinoř 0081691 Cyklostezka A50 - výkup pozemků 500,00
<br> C e l k e m 78 132,10
<br> Pozn: V případě,že se celkové náklady akce nemění,tak je nutné ve sloupci vyplnit 0 <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4897423

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz