« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/44 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-81580/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/44 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-81580/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/44
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - Řeporyje na vrub
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města
<br> Prahy
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 404,9 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 377,1 tis.Kč a neinvestiční dotace ve
výši 27,8 tis.Kč pro MČ Praha - Řeporyje na spolufinancování projektu č.81679 EU
– Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Řeporyje podpořeného z Národního
programu Životní prostředí dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9576
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> ROZ MHMP 0042584 Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 6409 6901 - 1016 -404,90
<br> C e l k e m -404,90
<br> Praha - Řeporyje 0081679000046 EU-Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Řeporyje 6330 6363 00084 0216 377,10
<br> Praha - Řeporyje 0081679000046 EU-Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Řeporyje 6330 5347 00081 0216 27,80
<br> C e l k e m 404,90
<br> Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA
<br> Číslo akce Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
UZ
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/44 ze dne 9.9.2021
<br> ORJOdbor/Organizace ODPA POL
<br> XXX UZ ORJ
<br> Úprava rozpočtu výdajů - poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Řeporyje
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> (pro RHMP i ZHMP)
<br>
<br> Starosta městské části Prah...

Načteno

edesky.cz/d/4897419

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz