« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Obnova vodovodního řadu - Jana Želivského PKD-81578/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obnova vodovodního řadu - Jana Želivského PKD-81578/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGsTR/w MĚSTA |1111111111111llllllllllllllllllllllllllllllll111111111
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPGSPSZJ
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> paní
<br> XXXXXX XXXXXXXX - INVOS
<br> Bóhmova XXXX/X
<br> XXX XX Praha 5
<br> IC: 66897424
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Lj Počet listů/příloh: 1/5 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1323499/2021PKD 10.09.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 23.08.2021 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <.>
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Želivského
<br> spočívající vumístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci 1.třídy Jana Želivského ve správním obvodu Praha 3 k.ú.Žižkov,z důvodu provádění stavebních prací — obnova vodovodního řadu,ul.Jana Želivského — Basilejské náměstí.Akce proběhne v termínu: 1.etapa od 15.09.2021 do 06.10.2021,uzavírka levého jízdním pruhu v oblasti Basilejského náměstí ve směru na Ohradu a na Vinohrady,2.etapa: od 07.10.2021 do 30.10.2021,uzavírka pravého jízdního pruhu v oblasti Basilejského náměstí ve směru na Ohradu a na Vinohrady.Vydávané opatření se vztahuje pouze na komunikaci Jana Želivského,na situa...

Načteno

edesky.cz/d/4897417

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz