« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/122 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 11 a dotace Městské části Praha 7 v roce 2021 OVO-81595/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/122 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 11 a dotace Městské části Praha 7 v roce 2021 OVO-81595/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/122
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na
poskytnutí dotace Městské části Praha 11 a dotace Městské části Praha 7 v roce 2021
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí dotace Městské části
Praha 11 a dotace Městské části Praha 7 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9640
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava rozpočtu tř.8 - financování
<br> OBF MHMP 0091188
Použití Fondu rozvoje dostupného bydlení na území
<br> hl.m.Prahy
8115 000000012 0811 187 820,00 187 820 000,00
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA XXX UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
Dotace (v Kč)
<br> Městská část Praha 11* 0081683
Rekonstrukce výtahů v domech Petýrkova 1950/18 a
<br> 1952/22
6330 6363 000000012 0816 14 820,00 14 820 000,00
<br> Městská část Praha 7** 0081684 Výstavba bytového domu 6330 6363 000000012 0816 173 000,00 173 000 000,00
<br> 187 820,00 187 820 000,00
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/122 ze dne 9.9.2021
<br> MČ CELKEM
<br> ODPA
<br> /**Městské části Praha 7 na přípravu výstavby bude poskytnuta částka odpovídající 10% předpokládaných nákladů,tedy 17,3 milionů Kč; zbylých 90% požadovaných prostředků bude MČ
<br> poskytnuto po získání stavebního povolení,avšak maximálně do výše 70 ticíc Kč/m2 bytové plochy; 30% z postavených bytů bude v trvalé dispozici hl.m.Prahy <.>
<br> Všem shora uvedeným městským částem je navrženo poskytnout finanční prostředky účelově za současného dodržení dalších podmínek:
<br> - v...

Načteno

edesky.cz/d/4897404

Meta

Prodej   Pronájem   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz