« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2221 - k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění Provozování sběrného dvora na území městské části Praha Ďáblice a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, v kapitole 02 v roce 2021 OVO-81643/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2221 - k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění Provozování sběrného dvora na území městské části Praha Ďáblice a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, v kapitole 02 v roce 2021 OVO-81643/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2221
ze dne 13.9.2021
<br> k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění
"Provozování sběrného dvora na území městské části Praha Ďáblice" a úpravu rozpočtu
<br> vlastního hlavního města Prahy,v kapitole 02 v roce 2021
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.r o z h o d u j e
<br> o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 29.10.2021
<br>
<br> 2.MHMP - OCP MHMP
<br> 1.realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Provozování sběrného dvora na
území městské části Praha Ďáblice" dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> Termín: 30.9.2021
<br> 2.rozhodnout o výběru dodavatele na základě provedeného posouzení
a hodnocení přijatých nabídek
<br> Termín: 1.11.2021
<br> 3.oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům
<br> Termín: 3.11.2021
<br> 4.učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému
dodavateli
<br> Termín: 30.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - OCP MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2221 ze dne 13.9.2021
<br>
<br>
<br> Stránka 1 ze 4
<br>
<br> Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I <.>,článek 6 písm.e) Pravidel
<br> pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy
<br> (do 20 000 000 Kč bez DPH)
<br>
<br> Odbor MHMP: Odbor...

Načteno

edesky.cz/d/4897370

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz