« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2242 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v OVO-81641/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2242 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v OVO-81641/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2242
ze dne 13.9.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním projektů z
<br> Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových investičních dotací MČ Praha 4
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 4 na akce EU - Kotelna MŠ K
Podjezdu a EU - Využití dešťových vod pro zalévání zeleně v objektu ZŠ Filosofská <,>
dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 29.9.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2242 ze dne 13.9.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0015558050059 4216 106515974 0416 537,00 537 032,40
<br> ROZ MHMP 0015550050059 4216 106515974 0416 1 959,60 1 959 571,83
<br> 2 496,60 2 496 604,23
<br> Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 4 0015558000004
EU - Kotelna MŠ K Podjezdu
<br> (proj.Č.CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013031)
6330 6363 15974 0416 537,00 537 032,40
<br> Praha 4 0015550000004
<br> EU - Využití dešťových vod pro zalévání zeleně v
<br> objektu ZŠ Filosofská
<br> (proj.Č.CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008344)
<br> 6330 6363 15974 0416 1 959,60 1 959 571,83
<br> C e l k e m 2 ...

Načteno

edesky.cz/d/4897368

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz