« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - 61. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti FON-81639/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti FON-81639/2021
1
<br>
Výzva k předkládání žádostí o podporu
<br>
Hlavní město Praha,Odbor evropských fondů
<br> vyhlašuje dne 14.září 2021
<br> 61.výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci
Operačního programu Praha – pól růstu ČR
<br> 1.Identifikace výzvy
<br> Prioritní osa 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
<br> Investiční priorita
1 – Investice do vzdělávání,odborného vzdělávání,včetně odborné přípravy
pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro
vzdělávání a odbornou přípravu
<br> Specifický cíl
4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního,základního
a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
<br> Číslo výzvy 61
<br> Název výzvy Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti
<br> Druh výzvy Průběžná
<br> Určení,zda se jedná
o synergickou nebo
komplementární
výzvu
<br> Komplementární
IROP: PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů,SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení
<br> OPZ: PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly <,>
Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech,včetně
přístupu k zaměstnání a kariérní postup,sladění pracovního a soukromého
života a prosazování stejného ohodnocení za stejnou práci
<br> OP VVV: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání,Investiční priorita 1,SC 1: Zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
<br> OP PPR: PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti,SC 4.3:
Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
<br> Model hodnocení Jednokolový
<br> 2.Časové nastavení
<br> Datum vyhlášení výzvy 14.9.2021
<br> Datum zpřístupnění žádosti o podporu v
monitorovacím systému MS2014+
<br> 14.9.2021,9:00:00
<br> Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 15.11.2021,9:00:00
<br> Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31.3.2022,16:00:00
<br> Maximální délka,na kterou je žadatel
opráv...

Načteno

edesky.cz/d/4897366

Meta

EIA   Stavby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz