« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Průmyslová - oprava svodidel PKD-81627/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průmyslová - oprava svodidel PKD-81627/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MMMMMÁT MMM Hlllllllllllllllllll111111111111111111111111111
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPGVGTZA
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> TOP Znak s.r.o.Starochuchelská 1 14/28 159 00 Praha 5
<br> IČ: 06035981
<br> Vyřizuje/tel.: XXXXXX XXXXXX,Bc.Č.j.: XXXXXXXXX
<br> MHMP-1427303/2021/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1324175/2021PKD 10.09.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací & drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 á 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 25.08.2021 apo projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 209696-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 12.08.2021
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.c) á š 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy Průmyslová na území správního obvodu Praha 14,k.ú.Hloubětín,vtermínu 20.09.2021 — 26.09.2021 zdůvodu provádění opravy svodidel mostu X512.<.> 3,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se situacemi dopravního značení připojenými vpříloze,TP 66 a výše uvedenou vyhláškou č.294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno & udržováno tak,aby nezasahovalo do průjezd...

Načteno

edesky.cz/d/4897361

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz