« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP PÚP - sil. II150 a III37418 - oprava odvodňovacích žlabů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_dio_přejezd P6975.pdf
Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 d S 7 Z 4 e S 7 I P 1 9 A 1 0 I P 1 8 b S 7 A 1 5 A 6 b E 7 b S 7 A 1 5 A 6 b E 7 b S 7 A 1 5 A 6 b S 7 A 1 5 A 6 b E 7 b I I / 1 5 0 I I I / 3 7 4 1 8 V A L C H O V > > < < M L A D K O V 7,3 M 3 M 4 0 M Z 4 e S 7 Z 4 e S 7 Z 4 e S 7 S 7 A 1 5 ŽEL.PŘEJEZD P6975 ŽEL.PŘEJEZD P6975 K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1 VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX Ing.Mgr.XXXXX XXXXX NÁZEV AKCE: SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ DATUM: FORMÁT: ČÍSLO ZAKÁZKY: ČÍSLO PŘÍLOHY: 08/2021 NÁZEV PŘÍLOHY: OBSAH:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 BOSKOVICE,ŽEL.PŘEJEZD P6975 - OPRAVA ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2021 - 0600DI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK.V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SOUHLASÍME S PDZ,ZUK A ČÁSTEČNOU UZAVÍRKOU V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ DoZBos s.r.o.XXXXXXX XXXXXX XX XXX XX Boskovice Tel.: XXX XXX XXX E-mail: dozbos@dozbos.cz www.dozbos.cz LEGENDA P6STOP TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ P6STOP DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ P6 STOP NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZÁBOR: KOMUNIKACE DoZBos SOUHLASÍME S PDZ,ZUK A ČÁSTEČNOU UZAVÍRKOU V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> AutoCAD SHX Text dopravní značení Listy a pohledy Rozvržení1 2021-09-13T10:07:33+0000 Not specified XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX Not specified XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
2021-DMBO18822-OOP PÚP - sil. II150 a III37418 - oprava odvodňovacích žlabů - Správa železnic.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
dodejkou
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 18819/2021 DOP
DMBO 18822/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
13.09.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II/150,III/37418 a na místních
komunikacích ve městě Boskovice
<br>
takto:
Na silnici II/150 (Sebranice – Boskovice – Žďárná – Prostějov),III/37418 (Letovice – Podolí – Boskovice)
a na místních komunikacích (dále jen „MK“) – bude realizovaná přechodná úprava provozu podle
projektové dokumentace s názvem „BOSKOVICE,ŽEL.PŘEJEZD P6975 – OPRAVA ODVODŇOVACÍCH
ŽLABŮ“,vypracované společností DoZB...

Načteno

edesky.cz/d/4897352

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz