« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP PÚP - II374 a III3744, Šebetov - staveb. úprava křižovatky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební_úpravy_hlavní_křižovatky_v_Šebetově_etapa_5.pdf
ŠEBETOV ŠE BE TO V 1 1 JEVÍČKO 3 7 4 3 7 4 BLANSKO 2 6 BO SKO VICE 6 BENEŠO V 9 37 4 B XXX SKO X X B OSK OVI CE X XX H OR NÍ Š TĚP ÁNO V 9 XXX XXX V LET OVI CE X X VAN OVI CE X LE TO VI C E 1 2 VA N O VI C E 4 8 BO SK O VI C E 37 4 JE VÍ Č KO 1 1 3 7 4 Prů jez d zak ázá n HORNÍ ŠTĚPÁNOV 10 BENEŠOV 9 12 LETOVICE 4 VANOVICE JEVÍČKO 11 374 III/3744 SMĚR VANOVICE III/3744 SMĚR KOŘENEC II/ 37 4 SM ĚR B O SK O VI CE II/ 37 4 SM ĚR S VĚ TL Á MÍ ST NÍ K OM UN IK AC E MÍSTNÍ KOMUNIKACE LEGENDA: - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZÁBOR O DÉLCE cca 60 m A15 S7 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65 a 66 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: ŠEBETOV DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL XXXX XXXXX XXXX XXXXX SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ X/XXXX RDS ----------- POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: SÚS JMK,oblast sever: DOKA,s.r.o.Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905 4x A4 PDZ - 064 2020 - 074 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO: DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905 OBEC ŠEBETOV: S V Z4d Průjezd zakázán min.3 m XXXX XXXXX XXXX XXXXX VX VX VX SSZ VX SSZ CXb ZXd SX zastávka bude přesunuta IJ4c IJ4b 15 m A15 S7 A10 Z4d 7x C4b Z4d A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3 IP4a IP4b IP5 IP6 IP7 ...
Stavební_úpravy_hlavní_křižovatky_v_Šebetově_etapa_4.pdf
ŠEBETOV ŠE BE TO V 1 1 JEVÍČKO 3 7 4 3 7 4 BLANSKO 2 6 BO SKO VICE 6 BENEŠO V 9 Prů jez d zak ázá n HORNÍ ŠTĚPÁNOV 10 BENEŠOV 9 12 LETOVICE 4 VANOVICE JEVÍČKO 11 374 III/3744 SMĚR VANOVICE III/3744 SMĚR KOŘENEC II/ 37 4 SM ĚR B O SK O VI CE II/ 37 4 SM ĚR S VĚ TL Á MÍ ST NÍ K OM UN IK AC E MÍSTNÍ KOMUNIKACE LEGENDA: - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZÁBOR O DÉLCE cca 40 m A15 S7 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65 a 66 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: ŠEBETOV DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL XXXX XXXXX XXXX XXXXX SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ X/XXXX RDS ----------- POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: SÚS JMK,oblast sever: DOKA,s.r.o.Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905 4x A4 PDZ - 064 2020 - 074 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO: DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905 OBEC ŠEBETOV: S IV Z4d C4 a Z4 dS7 Průjezd zakázán min.3 m XXXX XXXXX XXXX XXXXX LE TO VI C E X X VA N O VI C E 4 8 BO SK O VI C E 37 4 JE VÍ Č KO 1 1 3 7 4 A15 S7 E7a 37 4 B XXX SKO X X B OSK OVI CE X XX H OR NÍ Š TĚP ÁNO V 9 XXX XXX V LET OVI CE X X VAN OVI CE X IJ4 c IJ4 b zastávka bude přesunuta 15 m IJ4c IJ4b zastávka bude přesunuta 15 m A1 5S7 E7 bA15 S7 E7b SSZ V5 25 m V5 A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14a...
Stavební_úpravy_hlavní_křižovatky_v_Šebetově_etapa_3.pdf
ŠEBETOV ŠE BE TO V 37 4 B XXX SKO X X B OSK OVI CE X XX H OR NÍ Š TĚP ÁNO V 9 XXX XXX V LET OVI CE X X VAN OVI CE X LE TO VI C E 1 2 VA N O VI C E 4 8 BO SK O VI C E 37 4 JE VÍ Č KO 1 1 3 7 4 Prů jez d zak ázá n HORNÍ ŠTĚPÁNOV 10 BENEŠOV 9 12 LETOVICE 4 VANOVICE JEVÍČKO 11 374 III/3744 SMĚR VANOVICE III/3744 SMĚR KOŘENEC II/ 37 4 SM ĚR B O SK O VI CE II/ 37 4 SM ĚR S VĚ TL Á MÍ ST NÍ K OM UN IK AC E MÍSTNÍ KOMUNIKACE LEGENDA: - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZÁBOR O DÉLCE cca 25 m A15 S7 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65 a 66 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: ŠEBETOV DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL XXXX XXXXX XXXX XXXXX SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ X/XXXX RDS ----------- POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: SÚS JMK,oblast sever: DOKA,s.r.o.Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905 4x A4 PDZ - 064 2020 - 074 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO: DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905 OBEC ŠEBETOV: S III Z4e C4a Z4d S7 Průjezd zakázán XXXX XXXXX XXXX XXXXX m in.X m HORNÍ ŠTĚPÁNOV XX BENEŠOV X 12 LETOVICE 4 VANOVICE JEVÍČKO 11 374 1 1 JEVÍČKO 3 7 4 3 7 4 BLANSKO 2 6 BO SKO VICE 6 BENEŠO V 9 zastávka bude přesunuta IJ4c IJ4b 15 m A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3...
Stavební_úpravy_hlavní_křižovatky_v_Šebetově_etapa_2.pdf
ŠEBETOV ŠE BE TO V 37 4 B XXX SKO X X B OSK OVI CE X XX H OR NÍ Š TĚP ÁNO V 9 XXX XXX V LET OVI CE X X VAN OVI CE X Prů jez d zak ázá n III/3744 SMĚR VANOVICE III/3744 SMĚR KOŘENEC II/ 37 4 SM ĚR B O SK O VI CE II/ 37 4 SM ĚR S VĚ TL Á MÍ ST NÍ K OM UN IK AC E MÍSTNÍ KOMUNIKACE LEGENDA: - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZÁBOR O DÉLCE cca 60 m A15 S7 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65 a 66 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: ŠEBETOV DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL XXXX XXXXX XXXX XXXXX SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ X/XXXX RDS ----------- POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: SÚS JMK,oblast sever: DOKA,s.r.o.Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905 4x A4 PDZ - 064 2020 - 074 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO: DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905 OBEC ŠEBETOV: S II zastávka bude přesunuta IJ4c Z4d C4b Z4d S7 m in.5,5 m IJ4b 15 m Průjezd zakázán XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXX.X m HORNÍ ŠTĚPÁNOV XX BENEŠOV X XX LETOVICE 4 VANOVICE JEVÍČKO 11 374 A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3 IP4a IP4b IP5 IP6 IP7 IZ3a IZ3b IP9 IP10a IP10b IP11a IP11b IP11c IP11d IP11e IP11f IP11g IP12 IP13a IP13b IP13c IP13d IP16 IP17 IP18a IP18b IP18c IP19 IP20a IP20b IP21a IP22 IP23a IP23b IP24 I...
Stavební_úpravy_hlavní_křižovatky_v_Šebetově_etapa_1.pdf
ŠEBETOV ŠE BE TO V LE TO VI C E 1 2 VA N O VI C E 4 8 BO SK O VI C E 37 4 JE VÍ Č KO 1 1 3 7 4 Prů jez d zak ázá n III/3744 SMĚR VANOVICE III/3744 SMĚR KOŘENEC II/ 37 4 SM ĚR B O SK O VI CE II/ 37 4 SM ĚR S VĚ TL Á MÍ ST NÍ K OM UN IK AC E MÍSTNÍ KOMUNIKACE LEGENDA: - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZÁBOR O DÉLCE cca 30 m A15 S7 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65 a 66 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ KŘIŽOVATKY V ŠEBETOVĚ ETAPA I NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: ŠEBETOV DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL XXXX XXXXX XXXX XXXXX SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ X/XXXX RDS ----------- POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: SÚS JMK,oblast sever: DOKA,s.r.o.Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905 4x A4 XXXX XXXXX XXXX XXXXX PDZ - XXX XXXX - XXX POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO: DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905 OBEC ŠEBETOV: S STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ KŘIŽOVATKY V ŠEBETOVĚ I Z4d C4b Z4d S7 min.3 m Průjezd zakázán HORNÍ ŠTĚPÁNOV 10 BENEŠOV 9 12 LETOVICE 4 VANOVICE JEVÍČKO 11 374 A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3 IP4a IP4b IP5 IP6 IP7 IZ3a IZ3b IP9 IP10a IP10b IP11a IP11b IP11c IP11d IP11e IP11f IP11g IP12 IP13a IP13b IP13c IP13d IP16 IP17...
2021-DMBO18931-OOP PÚP - II374 a III3744 Šebetov - staveb. úprava křižovatky - DOKA.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 18273/2021 DOP
DMBO 18931/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
13.09.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II/374 a III/3744
v obci Šebetov
<br>
takto:
Na silnicích II/374 (Jevíčko – Boskovice – Blansko – Adamov – Brno) a III/3744 (Letovice – Vanovice –
Šebetov – Benešov) v obci Šebetov – bude realizovaná přechodná úprava provozu podle projektové
dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ KŘIŽOVATKY V ŠEBETOVĚ“ (přílohy I – V) <,>
vypracované společností DOKA s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČO 6...

Načteno

edesky.cz/d/4897351

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz