« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP PÚP - sil. II150, III374, III37422, III37424 a na MK ve městě Boskovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_DIO_Kpt_Jaroše_DIO.pdf
IS 11 a IP 22 PO ZO R IP 22 PO ZO R IS11a IP22 POZOR B2 IS11 a IS11a IP22 POZOR IP22 POZOR C3a P4 B2 B28 B2 8 B28B13 3,5t IP4b E13 ZÁSOBOVÁNÍ MIMO IS11bBRNO IS11bSVITAVY IS 11 b IS 11 b SV IT AV Y IS 11 b BR NO IS 11 b SV IT AV Y IS11bBRNO IS11bSVITAVY SV IT AV Y IS11b BRNO IS11b SVITAVY IS11b PROSTĚJOV IS 11 b BR NO IS 11 b SV IT AV Y IS11b PROSTĚJOV IS11 b BRN O IS11 b SVIT AVY IS11b PROSTĚJOV IS 11 b IS 11 b PROSTĚJOV IS11b IS11b PROSTĚJOV IS11b PROSTĚJOV IS11b PROSTĚJOV IS11b BRNO IS11b SVITAVY IS4a 4 MĚSTEČKO WESTERNOVÉ IS3a 20 JEVÍČKO 374 IS3b 150 65 ŽĎÁR n.SÁZ.IS3b 40 42 SVITAVY BRNO IS3c 150 42 PROSTĚJOV PROSTĚJOV IS11b IS9a JEVÍČKO 374 150 150 PROSTĚJOV ŽĎÁR N.S.IS9a PROSTĚJOV 150 374 BLANSKO CHRUDICHROMY IS4b 4 MĚSTEČKO W ESTERNOVÉ IS3a 37 PROSTĚJOV 150 IS3b 20 JEVÍČKO IS3c 374 19 BLANSKO IS3a 19 BLA NSK O 374 IS3c 42 BRN O IS3c 150 65 ŽĎÁ R n.S.IS3c 12 39 LET OVIC E SVIT AVY IS4b 4MĚS TEČKO WESTERNO VÉ IS3b 41PROSTĚ JOV IS3c 42 65 BRNO ŽĎÁR n.S.IS4c Centrum IS 3b SV IT AV Y BR NO IS 3b BL AN SK O ŽĎ ÁR n.S.BR NO BR NO IS4c MĚSTEČKO WESTERNOVÉ IS3c 19 V.OPATOVICE IS3c 374 20 JEVÍČKO IS4a 4 MĚSTEČKO W ESTERNOVÉ IS3a 41 PROSTĚJOVIS3b 10 20 ŠEBETOV JEVÍČKO 374IS3b 19V.OPATOVICE IS 3a 426 5 BR NO ŽĎ ÁR N.S.IS 3a 19 BL AN SK O 37 4 IS 3c 192 0 V.OP AT OV ICE JE VÍ ČK O SV IT AV Y IS 11 b IS 11 b BR NO IS 3c 1920 V.OP AT OV IC E JE VÍ ČK O IS 4c 3 M ĚS TE ČK O W ES TE RN OV É IS3a 9 41 ŽĎÁRNÁ PROSTĚJOV 150 IP1 0a E3 a 65 0m IP10a E3a 600m Lidická Lidická Hybešova Sokolská Ná dra žn í 17.lis top ad u Ha vlí čk ov a Sušilova Kpt.Jaroše Komenského XXXXXXX XXXXXX Má ne sov a nám.Dr.Sn ětiny Be zru čo va Masarykovo náměstí Dukelská 150 150 150 150 150 150 150 150 150 374 374 374 374 374 374 374 374 37422 37422 37422 37422 IS3a 41 PROSTĚJOV 150 IS3b 40 42 SVITAVY BRNO 150 IS3b 20 65 JEVÍČKO ŽĎÁR N.S.IS3b 20 BLANSKO IS11b BRNO IS11b SVITAVY B28 Še mb ero va 2x 2x III/37424 UL.KPT.JAROŠE SILNICE UZAVŘENA 150 UL.KPT.JAROŠE SILNICE UZAVŘENA 150 UL.KPT.JAROŠE SILNICE UZ...
SITUACE _DIO_ KPT. JAROŠE_ vyklizení ul. Sokolské.pdf
B28
E13
<br> DATUM
<br> E8c
E13
<br> ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MIMO
<br> Hálkova
<br> Sokolská
<br> Sa
do
<br> vá
<br> Be
dři
<br> ch
a S
<br> me
tan
<br> y
<br> Sokolská
<br> Be
zru
<br> čo
va
<br> Sokolská
B28
<br> E13
DATUM
<br> E8a E13
ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MIMO
<br> B28
E13
<br> DATUM
<br> E8b E13
ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MIMO
<br> B28
E13
<br> DATUM
<br> E8b E13
ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MIMO
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 08/2021
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br> VYKLIZENÍ UL.SOKOLSKÁ
OBSAH:
<br> 1xA4
<br> 3
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
Tel.: XXX 660 675
<br> E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> 09/2021
<br> 176/2021
<br> BOSKOVICE,KPT.JAROŠE
OPRAVA VODOVODU
<br>
Listy a pohledy
A4
<br>
2021-09-15T14:22:07+0000
Not specified
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
2021-DMBO19099-OOP PÚP - sil. II150 III374 III37422 III37424 a na MK ve městě Boskovice - DoZBos.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
dodejkou
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 18988/2021 DOP
DMBO 19099/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
15.09.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II/150,II/374,III/37422 <,>
III/37424 a na místních komunikacích ve městě Boskovice
<br>
takto:
Na silnicích II/150 (Sebranice – Boskovice – Žďárná – Prostějov),II/374 (Jevíčko – Boskovice – Blansko
– Adamov – Brno),III/37422 (Boskovice – okružní),III/37424 (Boskovice – Pilské údolí – Lhota Rapotina)
a na místních komunikacích (dále jen „MK“) ve městě Boskovice – bude realizovaná přechodná...

Načteno

edesky.cz/d/4897350

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz