« Najít podobné dokumenty

Městys Stařeč - VV Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Stařeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čechočovice_-_rekonstrukce_žel.přejezdu.pdf
“DETAIL' UZAVIŘIŠY
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> O“ NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNI ZNAČENI
<br> a L;
<br> TRVALÉ DOPRAVNI ZNAČENÍ
<br> (2) 51 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ il ZNEPLATNĚNÉ
<br> ZODPOVEDW PROJíKTANT: „ 1 \ XXXXXXX XXXXX
<br> WPRACOVAL: XXXXX XXXXXXX
<br> KONTROLOVAL:.<.>,Iva Kolarova
<br> NÁZEV STAVBY:
<br> REKONSTRUKCE ŽEL.PŘEJEZDU P3652
<br> DETAIL UZAVÍRKY
<br> okres Třebíc,kraj Vysočina
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: 220/2021
<br> DATUM: 09/2021
<br> FORMAT: A3
<br> OBSAH:
<br> Situace dopravně—inženýrských opatření
<br> vERímo:
<br> ÚČÍL: RDS
<br> Srdínů 51 IJ/l.586 01 Jihlava
<br> pnuuw rus:
<br> llrlnik.mu
<br> i| Karma 'Vu ',xiu
<br> __ljiadogg
<br> i L"*—-n"'","'J." Markvartice
<br> Ulvn).I-l7
<br> Zdeňkov N—JT—T-,*
<br> mscnica * i\- _ : ó—.' ' <,>
<br> Svojkogico _
<br> -.Jindřichovice
<br> Mah-nku „
<br> \-
<br> Mikulovice
<br> ):
<br> i)
<br> ' Loukovico
<br> Boilkovic :) Hull vn h.574
<br>,] Vncarmv : _,'
<br> _ \.- „» Hutka-
<br> Domky?
<br> m
<br> Peirúv'ky
<br> Slčnmmvncu
<br> sum;
<br> Lumma
<br> „.<.>.<.> „mm _ u-x-Nuuv/um _ „.<.>.<.> <.>
<br> REKONSTRUKCE ZEl.PŘEJEZDU PJBEZ
<br> :l:nlhb>£.m,v,wbn|
<br> $ Samu MIHVnE-Nenflllkh npill'ml
71321-2021_SH_-_Opatření_obecné_povahy_přechodná_úprava_prov.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 71321/21 - SPIS 10932/2021/PJ V Třebíči 15.09.2021
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb (dále jen „správní orgán“) <,>
příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích,a dále podle ust.§ 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím
projednání a písemném stanovisku č.j.KRPJ-93957-1/ČJ-2021-161006 vydaném dne
6.9.2021 dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,KŔ policie Kraje Vysočina,územní odbor
vnější služby,dopravní inspektorát Třebíč ve smyslu § 77 odst.2 písm.b) zákona o
silničním provozu <.>
Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním
provozu
<br>
stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/410 (km 0,000-13,500),č.III/41010 (km 0,000-
0,200),č.III/4109 (km 0,000-0,200),č.III/4107 (km 0,000-0,200),č.III/4056 (km 8,500-
10,700),č.III/03832 km 5,900,č.III/4106 (km 0,000-1,290),č.III/4105 km 0,000,č.III/4101
(km 0,000-1,700),č.III/4102 (km 0,000-0,200) umístěním souboru dopravních značek v
rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Důvod: označení místa úplné uzavírky na sil.č.II/410 v místě žel.přejezdu P3652 u
Čechočovic a vyznačení objízdné trasy v rámci akce: „Rekonstrukce žel.přejezdu P
3652“ <.>
<br> Platnost stanovení: od 7:00 hod.dne 2...

Načteno

edesky.cz/d/4897319

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Stařeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz