« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - Usnesení RM č. 81 ze dne 09.09.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení RM č.81/2021-RADA ze dne 09.09.2021
<br> 81/2021-RADA/3648 - 81.Rada města
I <.>
schvaluje
<br> ověřovatelem zápisu RM PhDr.Hanu Chvátilovou
<br> 81/2021-RADA/3649 - 81.Rada města
<br> I <.>
schvaluje
<br> předložený program jednání RM
<br> 81/2021-RADA/3650 - 81.Rada města
<br> I <.>
bere na vědomí
<br> - oznámení odboru SUUP MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění stavby "Žamberk,Zemědělská 241,kNN-IV-122021791"” na pozemcích parc.č.2096/22,2080/4,2080/1,4315,2080/24,2080/14,4332 v k.ú.Žamberk
<br> - oznámení odboru SUUP MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a stavebního řízení na povolení stavby "přístavba ocelové rampy a reklamní pylon" na pozemcích parc.č.911/23,911/22 v k.ú.Žamberk
<br> - oznámení odboru SUUP MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o změně využití území na pozemcích parc.č.2367/6,2368,2371,2380/2 v k.ú.Žamberk
<br> 81/2021-RADA/3651 - 81.Rada města
<br> I <.>
bere na vědomí
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části pozemkové parcely č.2217/15 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci "Novostavba rodinného domu,zpevněné plochy,garáže na pozemku parc.č.2217/15 v k.ú.Žamberk"
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části pozemkové parcely č.1639/4v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci "Novostavba rodinného domu,včetně souvisejících objektů"
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části pozemkové parcely č.1568/4 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci "Výstavba izolovaného rodinného domu včetně příjezdové komunikace"
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu ke stavbě "Zahradní domek na pozemku parc.č.2608/4 Žamberk"” na pozemku parc.č.2608/4 v k.ú.Žamberk
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE o povolení kácení stromu rostoucího mimo le "1 ks cypřišek Lawsonův na pozemku parc.č.3726/1 v k.ú.Žamberk a o uložení náhradní výsadby
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení výjimky z...
bez názvu
Usnesení RM č.81/2021-RADA ze dne 09.09.2021
<br> Strana 1/8
<br> 81/2021-RADA/3648 - 81.Rada města
<br> I.schvaluje
<br> ověřovatelem zápisu RM PhDr.Hanu Chvátilovou
<br>
<br> 81/2021-RADA/3649 - 81.Rada města
<br> I.schvaluje
<br> předložený program jednání RM
<br>
<br> 81/2021-RADA/3650 - 81.Rada města
<br> I.bere na vědomí
<br> - oznámení odboru SUUP MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
<br> stavby "Žamberk,Zemědělská 241,kNN-IV-122021791"” na pozemcích parc.č <.>
<br> 2096/22,2080/4,2080/1,4315,2080/24,2080/14,4332 v k.ú.Žamberk
<br> - oznámení odboru SUUP MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a
<br> stavebního řízení na povolení stavby "přístavba ocelové rampy a reklamní pylon" na
<br> pozemcích parc.č.911/23,911/22 v k.ú.Žamberk
<br> - oznámení odboru SUUP MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o změně
<br> využití území na pozemcích parc.č.2367/6,2368,2371,2380/2 v k.ú.Žamberk
<br>
<br> 81/2021-RADA/3651 - 81.Rada města
<br> I.bere na vědomí
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části
<br> pozemkové parcely č.2217/15 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro
<br> akci "Novostavba rodinného domu,zpevněné plochy,garáže na pozemku parc.č <.>
<br> 2217/15 v k.ú.Žamberk"
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části
<br> pozemkové parcely č.1639/4v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro
<br> akci "Novostavba rodinného domu,včetně souvisejících objektů"
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části
<br> pozemkové parcely č.1568/4 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro
<br> akci "Výstavba izolovaného rodinného domu včetně příjezdové komunikace"
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu ke stavbě "Zahradní domek na
<br> pozemku parc.č.2608/4 Žamberk"” na pozemku parc.č.2608/4 v k.ú.Žamberk
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE o povolení kácení stromu rostoucího mimo le "1 ks
<br> cypřišek Lawsonův na pozemku parc.č.3726/1 v k.ú.Ž...

Načteno

edesky.cz/d/4896170

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz