Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2021 OOP stanovení přechodné úpravy dopravního značení v ulici Školská v Žamberku
24. 09. 2021 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci p.p.č. 1136/2 k.ú. Těchonín z důvodu umístění lešení v rámci opravy střechy č.p. 152, Těchonín
24. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 123 - Mycí centrum Žamberk pozemek parc. č. 2096/23 k.ú. Žamberk - plynový kondenzační kotel INNOVES PRO MCA 45 o výkonu 45 kW
24. 09. 2021 Pozvánka na mimořádné jednání ZM č. 22 dne 04.10.2021
24. 09. 2021 RM svým usnesením č. 82/2021-RADA ze dne 23.09.2021 vyhlásila záměr změny podstatného prvku (změna doby výpůjčky) smlouvy o výpůjčce ze dne 08.06.2021.
23. 09. 2021 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu města Žamberka
23. 09. 2021 veřejná vyhláška - Stavební povolení " Rekonstrukce chodníků 28. října Žamberk"
22. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 122 - Novostavba venkovského rodinného sídla k.ú. Kunvald - 1 x kachlová kamna o výkonu do 6 kW, do 4 kW, 1x krb o výkonu do 15kW a 1 x krbová kamna o výkonu do 6 kW
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 121 - Novostavba RD na poz. p.č. 95/1 a 143 k.ú. Žampach - krbová kamna o výkonu 4 kW
16. 09. 2021 Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Přístavba skladové haly - Norservis s.r.o. - Dlouhoňovice
15. 09. 2021 Usnesení RM č. 81 ze dne 09.09.2021
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: "Chodníky Letohrad, SO 111B - Chodník Orlice - Kunčice"
15. 09. 2021 Vydání Změny č. 4 ÚP Žamberk
15. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy MZ ze dne 2.4.2020, čj. 17110/2020-MZE-16212 ve znění opatření obecné povahy ze dne 27.7.2020, čj. 33784/2020-MZE-16212 - nahrazení přílohy č.1
14. 09. 2021 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Tovární v Žamberku při konání akce "Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů"
14. 09. 2021 Vyrozumění o konání povinného školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
10. 09. 2021 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Chodník Zámecká Žamberk - 2.etapa"
10. 09. 2021 Výzva k účasti při kontrolní prohlídce stavby na pozemku parc. č. 231/2 v k.ú. Pastviny u Klášterce n.O.
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ v Dlouhoňovicích a Žamberku na silnici II/312 ul. Hejnická, U Dlouhoňovic a Klostermanova, III/31014 ul. U Dlouhoňovic a III/31214 ul. Nádražní a na místní komunikaci MK ul. Hlavní, z důvodu uzavírky při rekonstrukci mostu a komunikace ul. Hlavní, Dlouhoňovice
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na na silnici III/31219 p.p.č. 1204 v k.ú. Klášterec nad Orlicí a parkovišti: p.p.č. 1209/12 a 3172 v k.ú. Klášterec nad Orlicí z důvodu dokončení stavby „Klášterec nad orlicí – parkoviště na p.p.č. 1209/12 a 3172“
09. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 120 - Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1457/2 k.ú. Žamberk - krb s teplovodním výměníkem o výkonu 7,8 kW, palivo: kusové dřevo
09. 09. 2021 , Zpřístupňování informací o zd, roji znečišťování ovzduší - 119 - Dostavba jalovárny Bystřec p.p.č. 366/38, 366/42, 366/18, 366/19, 366/20, 366/21, 318/19, 318/14, 318/15, 318/8, 366/9, 366/10 a st. p.č. 462/1 - jalovárna s celkovou roční emisí amoniaku do 5 tun
06. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Žamberku
06. 09. 2021 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na na silnici II/311 p.p.č. 1288/1 k.ú. Mistrovice nad Orlicí z důvodu upozornění na vyjíždějící nákladní vozidla z lomu a zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v daném místě
06. 09. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ na na silnici II/311 p.p.č. 1288/1 k.ú. Mistrovice nad Orlicí z důvodu dočasného navýšení vyjíždějících vozidel z lomu
06. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 118 - Novostavba rodinného domu a garáže na p.p.č. 3257/6 v k.ú. Klášterec nad Orlicí - krbová vložka ROMOTOP RYNAMIC WB 2 G o výkonu 6,0 - 15,6 kW, palivo: kusové dřevo
03. 09. 2021 Usnesení RM č. 80 ze dne 26.08.2021
03. 09. 2021 Pozvánka na jednání ZM č. 22 dne 14.09.2021
03. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 117 - Novostavba garáže a zázemí venkovních aktivit na p.č. 8840, k.ú. Kunvald - krbová kamna o výkonu do 3 kW, palivo, dřevo
03. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 116 - Rodinný dům - ABSOLUT na p.p.č. 16/2, k.ú. Helvíkovice - krbová vložka o výkonu do 7 kW, palivo: kusové dřevo nebo dřevěné pelety
03. 09. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ na místní komunikaci č. MK 45c před domem č.p. 557 v ulici Nádražní, Žamberk z důvodu přistavení a zapatkování jeřábu a přistavení kamionu
02. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
02. 09. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 115 - Stavební úprava, přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 63 v Klášterci nad Orlicí, pozemek parc. č. 1236/6 a st.p.č. 446, k.ú. Klášterec nad Orlicí
01. 09. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu Žamberský duatlon
01. 09. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
01. 09. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
01. 09. 2021 Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení - Přístavba skladové haly Norservis - Dlouhoňovice - NORSERVIS s.r.o.
01. 09. 2021 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na místní komunikaci MK 26c v ulici Vitanovského, p.p.č. 691/7 k.ú. Letohrad, v křižovatce s MK 54d u st.p.č. 132 k.ú. Letohrad na vjezdu do klidové zóny zámku Letohrad
31. 08. 2021 Město Žamberk vyhlašuje nájem bytu ve spoluvlastnictví s Ing. Ivanou Rundovou v ul. Masarykovo náměstí 168/3 o velikosti 2+1
30. 08. 2021 RO schválené RM č. 80 dne 26.8.2021
27. 08. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - "Verměřovice - rekonstrukce vodovodu mezi č.p. 4 a č.p. 220"
27. 08. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 114 - Rodinný dům pozemek parc. č. 432/4 k.ú. Letohrad - krbová kamna Adria mini II, o výkonu 8 kW
27. 08. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 113 - Přístavba rodinného domu č.p. 309, pozemek parc. č. 46/19 v k.ú. Kunčice u Letohradu - krbová vložka na dřevo, o max. výkonu 9 kW
27. 08. 2021 RM svým usnesením č. 80/2021-RADA ze dne 26.08.2021 vyhlásila záměr: - pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem na části pozemku parc.č. 1758/4; - pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 446 vše v obci a k.ú. Žamberk.
26. 08. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ NA silnici č. II/310, silnici č. I/11, MK/ul. 28. října, MK/ul. Hluboká, MK/ul. Masarykovo náměstí, MK/ul. Nádražní, MK/ul. Pod Radnicí z důvodu konání tradiční Žamberské pouti
24. 08. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ na silnici II/310 a veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 1774 a 1936 v k.ú. Kameničná, p.p.č. 6757 v k.ú. Kunvald z důvodu velkoplošné výspravy krytu vozovky polní cesty mezi obcí Kameničná
24. 08. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 112 - Novostavba rekreačního domu, pozemek parc. č. 3006 k.ú. Líšnice - kamna na dřevo, o výkonu 4 kW
24. 08. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 111 - Jablonné nad Orlicí - okružní křižovatka Jamenská x Nad Školou (u ZŠ), pozemek parc. č. 113/1, 113/20, 118/1, 121/1, 123/1 k.ú. Jablonné nad Orlicí - stavební práce, které jsou zdrojem prachu
24. 08. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 109 - Rodinný dům ul. Kyjevská č.p. 1154, Žamberk, pozemek parce. č. 5056, 4046 - závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW

XML