« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Švermova Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 04888 21 0411774 21 6 Svermova MIII nOOP
Magistrát města Brna
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0411774/2021/6 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0481330/2021/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762,hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice Švermova Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),obdržel dne 09.08.2021,s doplněním dne 02.09.2021,od společnosti ZNAKOM s.r.o <.>,IČO:
<br> 26264641,se sídlem Zengrova 4,Brno 615 00,podání ve věci návrhu stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy,ul.Švermova Brno,žadatele Statutární město
<br> Brno,ÚMČ - Bohunice,ul.Dlouhá 577/3,625 00 Brno,formou výkresu číslo přílohy 1,obsah: „MÍSTNÍ
<br> ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,akce: „ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ NA ULICI
<br> ŠVERMOVA“,místo: „ Brno,Švermova“,silnice: „MK“,číslo zak.: „21Z00921,datum: „30.7.2021“ <,>
<br> zpracovaného společností ZNAKOM s.r.o <.>,IČO: 26264641 <.>
<br> MMB dne 03.09.2021 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu – Policii České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,návrh stanovení
<br> místní úpravy provozu na pozemní komunikaci –...
BB 4888 21 0411774 21 6 Pril vykres
+
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 3
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> k
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> k
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> z
<br> <.>
<br> o
<br> <.>
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> z
<br> <.>
<br> o
<br> <.>
<br> z
<br> <.>
<br> o
<br> <.>
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 2
<br> b
<br> <.>
<br> d
<br> l
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 0
<br> x
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 0
<br> z
<br> <.>
o
<br> <.>
<br> z
<br> <.>
o
<br> <.>
<br> +
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 2
<br> l.a <.>
<br> l.a <.>
<br> l.a <.>
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> l.a <.>
<br> r
<.>
b
<br> <.>
d
<br> l
<.>
<br> l.a <.>
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> b
<br> <.>
o
<br> <.>
0
<br> <,>
1
<br> 3
<br> +
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 9
<br> TEPLOVOD
<br> VDZ V10f
<br> VDZ V10b
<br> VDZ V10b
<br> IP12
E13
<br> IP4
<br> IP4
<br> IP12
1x

Načteno

edesky.cz/d/4894844

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz