« Najít podobné dokumenty

Obec Nesvačily - Vyrozumění členů OVK o konání školení k zásadám hlasování (volby)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nesvačily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění členů OVK o konání školení k zásadám hlasování (volby)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021
<br> Vyrozumění členů OVK,jejichz ucast na školeníje povinná,o termínech školení
<br> Obecní úřad Nesvačily dne 15.9.2021
<br> V souladu s ustanovením 5 Me odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o voibách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> členy okrskových volebních komisí,jejichž účast je povinná,že školeni k zásadám hlasování a k
<br> | „
<br> systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne.<.>.<.>.“i 2021 <,>
<br> 43531“.<.> fHW _“ —,_„-,' * c <.>,\-,„„ v.<.> '.'.5.*.;'.<.> L.<.>.<.>.<.> hodin,v5|d|e.Č.Í'.<.> f.Ě.—“ÍFT-.'.L.FÍ:*Ý.-.<.>.<.>.<.> -;_ :.<.> "Aw-f? ) f*** ' *
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školeni k zásadám hlasování a k systému ZÍÍŠÍ'OVánÍ a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> OBEC NESVAČILY 26? ?? ryl-_ SVAČtLY 2
<br> -.!CGOSOSJYSF.3- číča/'Úifl: czoososrsr
<br> XXXXXXXX XXXX,starosta obce Nesvačily razítko úřadu
<br> Rozdělovník: Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Nesvačily
<br> Informace předána,podpis:
<br>.—;-_-,r
<br> Vyveseno na uredni desce: ' -'- __
<br> OBEC NESVACÝlLY 267 27 Nasvacmv 2.l_C: 07059978? / 93; _z_,f/Ři53ýgřšžížo509737 28
<br> / _ <,>

Načteno

edesky.cz/d/4894192


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nesvačily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz