Obec Nesvačily

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://nesvacily.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nesvačily
Nesvačily 2
267 27 Nesvačily

Datová schránka: tjeaj7x
E-mail: obec.nesvacily@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
01. 10. 2021 Veřejné zasedání OZ dne 13.10.2021
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
15. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o konání školení k zásadám hlasování (volby)
15. 09. 2021 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy - kalamitní situace v lesích na území ČR
06. 09. 2021 Program kina Liteň - 9/2021
31. 08. 2021 Veřejné zasedání OZ dne 1.9.2021
30. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
26. 08. 2021 Posvícenské posezení
20. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
11. 08. 2021 Myslíte, že toto patří do obecních odpadkových košů?
11. 08. 2021 Myslíte, že toto patří do obecních odpadkových košů?
04. 08. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
26. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku
02. 07. 2021 Aktuální pravidla pro dobrovolníky chytající se pomáhat do zasažených obcí na jižní Moravu
01. 07. 2021 Závěrečný účet za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horymír za rok 2020
01. 07. 2021 Závěrečný účet za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nesvačily za rok 2020
28. 06. 2021 Dotazník pro obyvatele regionu MAS Karlštejnsko
21. 06. 2021 Nabídka pomoci v péči o seniory
17. 06. 2021 Nesvačilské vítání léta
10. 06. 2021 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Nesvačily
10. 06. 2021 Záměr směnit části pozemků
09. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Nesvačily za rok 2020
08. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
04. 06. 2021 Chceme Nesvačily čisté a udržované
01. 06. 2021 Závěrečný účet DSO Horymír za rok 2020
31. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
31. 05. 2021 Smlouva o dílo: Revitalizace obecního rybníka, Nesvačily u Berouna
31. 05. 2021 Výzva k podání nabídky: Revitalizace obecního rybníka, Nesvačily u Berouna
21. 05. 2021 Povolení výjimky ze zákazu vjíždět na území CHKO
14. 05. 2021 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 26.5.2021
12. 05. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
11. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
03. 05. 2021 Uzavírka silnic Leč - Liteň, Liteň - Zadní Třebaň
29. 04. 2021 Nahlášení stavu vodoměru
28. 04. 2021 Veřejné zasedání OZ dne 28.4.2021
26. 04. 2021 Očkování psů 2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška FÚ v Berouně - daň z nemovitých věcí
19. 04. 2021 Lesní putování se skřítkem Fabiánkem
16. 04. 2021 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné v roce 2020 a dosažené skutečnosti
14. 04. 2021 Záměr prodeje části obecního pozemku
13. 04. 2021 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
12. 04. 2021 Zápis dětí do MŠ Osov
12. 04. 2021 Zápis dětí do MŠ Osov
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2021
08. 04. 2021 Sčítání obyvatel v roce 2021
08. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
06. 04. 2021 Nabídka dovozu pitné vody (např. do bazénu)
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody

XML