« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH , AUKČNÍ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

celé znění dokumentu
Ii.—“evidenční čislo ýijžďšž- “__—
<br> IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlllllllllllllllllllll|||lllllllllllll|||í Mše“ me: "5' “9' Z"“
<br> 5572/SBN/2021-SBNM sejmuto dne: Čj.: UZSVM/SBN/4951I2021-SBNM
<br> v ! '“,— Š/š SÍGJl'lém obdobi ObSEimF—DT 'n A U K C N | V Y H |_ A_-SiKmAmožňujícím dell' „w ústup
<br> ——-—-_l
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce
<br> vlv
<br> jinak.Aukcnr rád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 12.10.2021 ve 13:30 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 14.10.2021 ve 13:30 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Benešov,se sídlem Poštovní 2079,256 01 Benešov
<br> Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e—mail: hana.vilimkova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast velektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 25.000,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 11.10.2021.Jako variabilní symbol a specifický symbol ...

Načteno

edesky.cz/d/4894167

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz